ČESKÉ NEBE - Petr Hostinský - Dvořákův festival
KONCERT / Hudba – Klasika

ČESKÉ NEBE - Petr Hostinský - Dvořákův festival

sobota 1. července od 15:30
Bazilika Navštívení Panny Marie, Hejnice
Vstupenky
Cena 150
prodej do 1. července

O akci

PETR HOSTINSKÝ – varhany

 

Pořadatel: Dvořákův festival

 

Program:

J. K. Kuchař - Partita C dur
J. K. Kuchař - Fantazie d moll
J. K. Vaňhal - Fuga B dur
J. K. Vaňhal - Fuga C dur
J. J. Ryba - Variace F dur
J. K. Kuchař - Fantazie g moll
W. A . Mozart - Andante F dur
Improvizace na témata W. A. Mozarta
F. X. Thuri - Hommage á J. K. Kuchař

Více informací

Petr Hostinský své hudební vzdělání zahájil v roce 1987 na Základní umělecké škole v Pardubicích. V roce 1993 byl přijat ke studiu hry na varhany na Konzervatoř Pardubice do třídy MgA. Václava Uhlíře, později ještě ke studiu dirigování do třídy doc. Vlastislava Nováka. Po absolutoriu pokračoval ve studiu na AMU v Praze, obor varhany, ve třídě prof. Jana Hory. V roce 2005 studia úspěšně ukončil. V roce 2003 absolvoval pětiměsíční stáž na Hochschule für Musik und darstellende Kunst ve Stuttgartu u prof. Ludgera Lohmanna. Během studia se zúčastnil několika mistrovských kurzů u nás i v zahraničí. Zúčastnil se několika varhan- ních soutěží (Opava 1994,1996, Schlagel l998, Voříškův Vamberk 1995, 1997 s vítězstvím v kategorii varhanní improvizace, Pražské jaro 1999).