Předprodej byl ukončen

Romantický koncert duo harfa flétna
KONCERT / Umění

Romantický koncert duo harfa flétna

úterý 10.10.2023 od 18:30
Husův sbor Vršovice, Praha

O akci

HUSŮV SBOR VRŠOVICE - zajímavý funkcionalistický objekt

Moskevská 34/967, Praha 10 - Vršovice

 

Účinkující:

Pavla Jahodová - Vondráčková - harfa                                                                      Eliana Vondráčková - flétna

 

PROGRAM:

T. ALBINONI                    Adagio

L. BOCCHERINI              Menuet

W. A. MOZART                Andante

F. J. GOSSEC                  Gavotte

J. S. BACH                       Polonaize a Badinerie

L. M. TEDESCHI              Elegie

B. SMETANA                   Fantazie na symf. báseň VLTAVA 

A. PIAZZOLLA                AVE MARIA

G. GERSHWIN                Promenade

G. BIZET                         Carmen - Fantazie

délka cca 60 minut, možnost přitápět

Více informací

Husův Sbor ve Vršovicích

Moskevská 34/967, Praha 10

Zajímavý funcionalistický objekt architektů Pavla Janáka a Karla Truksy

.

Husův sbor ve Vršovicích je kostel Církve československé husitské stojící v Moskevské ulici č. 34 v Praze Vršovicích. Sbor je jedním z prvních objektů v Praze, který byl vybudován za použití metody předpjatého betonu.

Stavba je významným architektonickým dokladem stavebního stylu individualistické moderny inspirované funkcionalismem s prvky konstruktivismu.[2] Je výjimečná svojí mohutnou, čtyřbokou, téměř 26 m vysokou věží, zakončenou stylizovaným čtverhranným kalichem a křížem. Na koncepci věže Husova sboru ve Vršovicích se podílel nestor českého kubismu arch. Pavel Janák, který je též, spolu s arch. Jiřím Jakubem, autorem třídílné stavby (modlitebna, věž a obytný dům) Husova sboru na Vinohradech. Výtvarné pojetí obou věží odkazuje na Církev československou husitskou a prozrazuje rukopis stejného autora, v tomto případě, arch. Pavla Janáka.

 

Na shromáždění příslušníků a sympatizantů Československé církve dne 1. dubna 1921 padlo rozhodnutí o výstavbě vlastního sboru a vzápětí proběhla první finanční sbírka. Náboženská obec získala vhodný pozemek pro stavbu sboru v ulici Na Kovárně, kde se dříve nacházel zájezdní hostinec stejného jména. Bylo osloveno několik architektů, kteří vypracovali návrhy na stavbu. V roce 1929 byl vybrán projekt absolventa Českého vysokého učení technického v Praze, architekta Karla Truksy. Truksa rozpracoval projekt do úrovně stavebních plánů a provedl rozpis jednotlivých stavebních a řemeslných prací tak, aby mohlo být vypsáno výběrové řízení.

Unikátní jsou Kotyzovy jesličky v Husově sboru ve Vršovicích svým zpodobněním Ježíšova narození ve skutcích milosrdenství. Každá postava v jesličkách má svůj symbolický význam a překračuje rámec pouhé líbivé vánoční scenérie klanění se narozenému Spasiteli. Z těchto důvodů je umělecké dílo vystaveno v Husově sboru celoročně.

(převzato z Wikipedie).

Pavla Jahodová-Vondráčková (harfa) je absolventka Konzervatoře v Praze a Akademie múzických umění v Praze.. Po absolutoriu si rozšířila své vzdělání na hudebních kurzech u britské harfenistky Suzane Drakeové. Od počátku se věnuje převážně komorní a sólové hře. Založila soubor Venus trio (housle, harfa, violoncello), se kterým účinkovala nejen v Čechách, ale i cizině.Na 3.harfovém kongresu ve Vídni premiérovala Sonátu pro harfu Juraje Filase, za kterou dostala ocenění za vynikající interpretaci. Její zásluhou pak byla Sonáta vydána i v USA. Založila i soubor Šarbilach, který se zabývá židovskou lidovou hudbou. Tento soubor existuje dodnes - nyní v nové podobě. Hrají v něm po boku Pavly Vondráčkové mladé hudebnice - studentky (včetně její dcery flétnistky).

 • Pavla Vondráčková spolupracovala a spolupracuje s řadou významných hudebníků různých oborů (K. Kluge, J. Hošek , J. Svěcený a dalsi). Její nahrávky jsou zaznamenány nejen v Českém rozhlase a televizi, ale například i BBC Nottingham.

 • Koncertuje též jako sólistka (recitály), či solo s orchestrem (Teplická filharmonie, Virtuozi Pragenseses) po Evropě (Velká Británie, Německo, Polsko, Belgie,Slovensko a d), ale i v USA a na Tchaj wanu.

 • Věnuje se též pedagogické činnosti. Již od roku 1985 vyučuje na různých typech škol hudebni výchovu (ZŠ,Gymnázium), a též harfu v soukromé třídě. Od září 2018 vyučuje harfu i na ZUš Říčany. Na podzim roku 2017 vyhrála žačka P. Jahodove mezinárodní soutěž K Patrase a byla vyhodnocena jako nejlepsi hráčka na háčkovou harfu. Kromě řady soukromých žáků vyučovala i na mezinárodních kurzech Ameropa, podílela se jako pedagog na přípravě premiér symfonií J. Vogela, spolupracuje s dětským divadlem Feigele.

 • Vytvořila i specifický harfový repertoár z oblasti populární hudby.

 • Pavla Vondráčková Jahodová hraje na americkou harfu zn. Venus.

Eliana Vondráčková (flétna)

 • Narodila se 9. 1. 2003, od třetí třídy hraje na příčnou flétnu. Nejprve chodila do ZUŠ v Brandýse nad Labem k V. Slivanskému (sólo flétnista státní opery).

 • Úspěšně se zúčastnila  řady soutěží jako sólistka i jako členka kvarteta. (2x 1. Cena v krajském kole flétnové soutěže ZUŠ, 1x 3. Cena v celostátním kole flétnové soutěže ZUŠ, 1x cena v Dittersovy komorní soutěže ve Vidnavě, 1. a 2. Cena soutěže Novohradská flétna).

 • Již od malička koncertuje včetně několika sólových koncertů s orchestrem.

 • Několikrát absolvovala mezinárodní kurzy Ameropa kde se zúčastnila také orchestrálních kurzů.

 • V letech 2018 až 2022 studovala na Mezinárodní Konzervatoři Praha u profesorky L. Kozderkové a i u profesorky P. Hoďánkové a profesorky Z. Leimer.

 • Od roku 2022 studuje na konzervatoři v ČB u profesora J. Riese.

 

Koncertní agentura FIDELIO

pořádá pravidelně koncerty tématické (např. vánoční, adventní), klasické, jazzové a swingové hudby v unikátních prostorách Prahy, ale i jiných měst již od roku 2001.

Tato hudba přispívá blahodárně k vašemu odpočinku v hektických dnech a můžete ji třeba považovat za jistý druh relaxační hudby.

Přijďte si odpočinou od běžného shonu!

Voucher je taktéž krásný dárek pro vaše blízké a udělá jim určitě radost.

Další akce pořadatele

HVĚZDY SWINGU v Pardubicích - 21. dubna od 18:30, Evangelický kostel , Pardubice

Varhanní koncert se sopránem a trubkou - 15. května od 18:30, Husův sbor Vršovice, Praha

Beatles 3 a ABBA klasicky - 6. června od 19:00, Jeruzalémská (Jubilejní) synagoga, Praha

BEATLES 3 a ABBA klasicky - 13. října od 18:30, KD Metropol - Malá scéna, České Budějovice

Slavné filmové melodie - 10. listopadu od 18:30, KD Metropol - Malá scéna, České Budějovice

Slavné FILMOVÉ MELODIE v Ústí nad Labem - 19. září od 19:00, Kostel apoštola Pavla, Ústí nad Labem

BEATLES 3 a ABBA klasicky - 20. října od 18:30, Betlémská kaple Plzeň, Plzeň

Adventní koncert - české a světové koledy - 1. prosince od 18:30, Betlémská kaple Plzeň, Plzeň

Filmová hudba - nejen české a světové filmy - 2. listopadu od 18:30, Adalbertinum, Velký sál, Hradec Králové

Filmová hudba - nejen české a světové filmy - 17. září od 19:00, Jeruzalémská (Jubilejní) synagoga, Praha

Beatles 3 a ABBA klasicky - 3. listopadu od 18:30, Evangelický kostel , Pardubice

Pořadatel

Koncertní společnost FIDELIO, s. r. o.