Předprodej byl ukončen

Christmas Vivaldi Jaroslav Svěcený a VIRTUOSI PRAGENSES
KONCERT / Hudba – Klasika

Christmas Vivaldi Jaroslav Svěcený a VIRTUOSI PRAGENSES

sobota 16.12.2023 od 18:00
Zámek, Třešť

O akci

CHRISTMAS VIVALDI - VÁNOČNÍ GALAKONCERT

Slavné Čtvero ročních období a další světoznámé skladby Antonia Vivaldiho hrané na houslích nejlepších italských mistrů 18. století zazní na slavnostním vánočním koncertě na zámku v Třešti.

ANTONIO VIVALDI: ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ / VÁNOČNÍ MELODIE

Účinkují: houslový virtuos Jaroslav Svěcený a komorní orchestr Virtuosi Pragenses

Slavný  houslový virtuos a bezpochyby jeden z největších barokních skladatelů  dokázal vytvořit téměř pět set skladeb pro různé nástroje. Je to skutečně obrovský příspěvek do dějin instrumentálního koncertu. Zajímavé ale je, že pouze  malá část Vivaldiho koncertní tvorby vyšla za jeho života tiskem. Sem patří cyklus op. 8 (vydaný r. 1725) dedikovaný hraběti Václavu Morzinovi. Na samém počátku této sbírky stojí snad nejznámější a nejoblíbenější Vivaldiho hudba vůbec – Čtvero ročních dob.

S tímto tématem se můžeme setkat již u Vivaldiho starších kolegů, např. v barokní operní tvorbě. Na druhé straně roční období oslavil monumentálním oratoriem také Joseph Haydn. Vivaldi opěvuje nejčistší přírodu, její koloběh a soužití s člověkem čtveřicí houslových barokních koncertů. Všechny mají třívětou stavbu – mezi krajní rychlé věty je posazena pomalá střední část. Tuto formu naplňuje Vivaldi svojí mimořádnou invencí – jasnou melodikou, výrazným rytmickým tepem a především dokonalou zvukomalebností.

Čtyři roční doby mají v této koncertní podobě také svůj pevný konkrétní a velmi bohatý program. Dochovaly se čtyři sonety, které jej vysvětlují a také mnoho upřesňujících poznámek přímo v notovém partu. Projděme tedy stručně jeho obsahem.

Jaro – to je radost nad skončenou zimou, probouzející se příroda, švitoření ptáků, tekoucí potůčky, bublající bystřiny, šumící listí, ale i první prudké bouře.

V létu slyšíme pastýře, malátného horkem, jak kráčí se svým stádem, jeho úzkost a obavy z blížící se bouřky. Ve střední části téměř vše umlká, jenom vzduch se chvěje horkem a vzdáleným duněním hromu. Vypjatý závěr tvoří velkolepý obraz bouře.

Třetí koncert – podzim – líčí scénu vinobraní. Tancem a zpěvem je oslavena bohatá úroda. Spánek opilců ve střední části je v závěru vystřídán představou honu, divokých lovců a štvané zvěře.

Zima vykresluje představu poutníka, chvějícího se mrazem, jeho touhu po klidu a bezpečí v teple domova a v závěru jeho nejistě kráčející postava mizí ve svistu studeného větru.

Jaroslav Svěcený je rodák z Hradce Králové je jedním z nejvýznamnějších a nejznámějších současných českých houslistů. Je považován za proslulého popularizátora houslové hry. Jeho koncertní turné a festivalová vystoupení obdivovali posluchači v USA, v celé Evropě, Mexiku, Chile, Rusku, Maroku, Indonésii, Indii, Thajsku a řadě dalších zemí. Natočil 44 CD a DVD s díly světových a českých autorů. Mnohé z nich byly oceněny jako zlaté i platinové. Jako první český houslista nahrál CD pro celosvětově známou nahrávací společnost Sony Classical.

Komorní orchestr VIRTUOSI PRAGENSES založil v roce 1970 přední český houslový virtuóz a dirigent Libor HLAVÁČEK. Členové tohoto vysoce renomovaného tělesa jsou přední pražští instrumentalisté. Kritiky na jejich hře nejvíce oceňují muzikálnost, kultivovaný zvuk a precizní provedení skladeb.


Zakoupením vstupenky podpoříte vážně nemocné děti NADAČNÍ FOND ŠŤASTNÁ HVĚZDA. https://stastna-hvezda.cz/

Vystupující

Jaroslav Svěcený (CZ) – web

Více informací

POŘADATEL: AGENTURA MT Monika Trávníčková monikafialkova@seznam.cz

Další akce s vystupujícími

Májový recitál Jaroslav Svěcený - 3. května od 19:00, Dělnický dům, Blansko

Galakoncert HVĚZDY VÁNOC III. - 16. prosince od 19:00, Palác Žofín, Praha

Další akce pořadatele

Štefan Margita lidové TOUR REŽ, REŽ, REŽ - 6. července od 19:30, Zámek Berchtold, Kunice

Helena Vondráčková - Dlouhá noc - 7. července od 19:30, Zámek Berchtold, Kunice

NOC FILMOVÝCH A MUZIKÁLOVÝCH MELODIÍ s hvězdnými hosty - 5. července od 19:30, Zámek Berchtold, Kunice

Májový recitál Jaroslav Svěcený - 3. května od 19:00, Dělnický dům, Blansko

Galakoncert HVĚZDY VÁNOC III. - 16. prosince od 19:00, Palác Žofín, Praha

Štefan Margita & lidovky TOUR REŽ, REŽ, REŽ - 18. září od 19:00, Dělnický dům, Blansko

Pořadatel

AGENTURA MT - Hudební a divadelní produkce