Předprodej byl ukončen

Černá Pole na prahu modernity
MUZEUM / HRAD / PROHLÍDKA / Umění – Architektura

Černá Pole na prahu modernity

středa 21.6.2023 od 17:00
Schodová 1, Brno

O akci

Zveme vás na procházku čtvrtí Černá Pole, která se koná v rámci letošního doprovodného programu Brněnského architetkonického manuálu (BAM), zaměřeného převážně na historizující a secesní stavby z období první čtvrtiny 20. století.

Historička umění Pavla Cenková vás provede po zdejší architektonicky i urbanisticky hodnotné obytné zástavbě vznikající mezi lety 1890‒1925. Pozornost bude věnována výstavbě honosných činžovních domů ve svahu nad Lužánkami kolem roku 1900, Spolkové čtvrti ‒ první kolonii typizovaných rodinných domů v Brně a dále také unikátní zástavbě z 20. let 20. století, zejména kolonii rodinných domů stavebního družstva Domicilium a obytnému komplexu v ulici Trávníky. Černá Pole byla v přelomové době nástupu moderní architektury budována jako ideální prostor středostavovského bydlení a tato snaha tehdejších stavitelů dala vzniknout zástavbě, jejíž kvalitu a nadčasovou vizuální působivost dokazuje již sto let trvající stabilní podoba a přitažlivost této brněnské čtvrti.
Sraz: 21. 6. 2023 v 17.00 před bránou ve spodní části ulice Schodové

Další akce pořadatele

Žabovřesky. Od vesnice k zahradní čtvrti - 19. června od 17:00, Jurkovičova vila, Brno

Velodrom TJ Favorit − komentovaná prohlídka - 18. června od 17:00, Velodrom Brno, Brno

Prohlídka výstav Beyond the Sound a Zvukové krajiny Brna - 18. června od 17:00, Dům umění města Brna, Brno

Poslechový večer na téma akustická ekologie - 19. června od 17:00, Dům umění města Brna, Brno

Pořadatel

Dům umění města Brna