Předprodej byl ukončen

Vánoční koncert. Napříč žánry.
KONCERT / Hudba – Blues, Folk / Country, Jazz, Klasika, Spirituální, Worldmusic

Vánoční koncert. Napříč žánry.

pondělí 25.12.2023 od 17:00
Kostel sv. Salvátora, Praha

O akci

Účinkuje:

krásný nový tradiční i moderní Vánoční program ve vytápěném Kostele sv. Salvátora (Salvátorská ulice u Pařížské) s komorním orchestrem CONSORTIUM PRAGENSE ORCHESTRA se sólisty: Štěpánka Heřmánková - soprán a Miroslav Laštovka - trubka
Délka – cca 65 minut.
Kostel je vytápěn

 

PROGRAM: 

 

S. NELSON                  FROSTY the SNOW MAN

G. F . HÄNDEL            ORATORIUM MESIÁŠ : „ Rejoice,rejoice“

W. SANDYS                 The FIRST NOEL

A. CORELLI                 PASTORÁLE

tradicional                   AMAZING GRACE

L. COHEN                    HALLELUJA

W. GOMEZ                   AVE MARIA

tradicional                   WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS

A. VIVALDI                   LARGO (ze Zimy / Čtvero ročních období)

J. FELICIANO              FELIZ NAVIDAD

J. STYNE                     LET IT SNOW!

J. LIVINGSTON           SILVER BELLS

G. GERSHWIN             SWING TIME

I. BERLIN                     WHITE CHRISTMAS

vánoční píseň             BIM BAM

F. GRUBER                 TICHÁ NOC

traditional                    ADESTE FIDELES

Více informací

 

CONSORTIUM PRAGENSE ORCHESTRA

je komorní orchestr s předními českými hráči a vynikajícími sólisty: Štěpánkou Heřmánkovou (soprán), Miroslavem Laštovkou (trubka, vedoucí orchestru) a Michala Hanzalem (klavír/varhany) se zaměřením nejenom na klasickou hudbu, ale i hudbu modernějších žánrů.

 

Štěpánka Heřmánková - soprán

je absolventkou Konzervatoře v Praze, dodnes ve studiu zpěvu pokračuje u prof.Evy Zikmundové. Hlavní náplní této zpěvačky je koncertní a divadelní činnost. Je stálým hostem divadla J.K.Tyla v Plzni, hostovala v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, v ND Praha.

Pravidelně spolupracuje s různými komorními a symfonickými orchestry (Severočeská filharmonie Teplice, Filharmonie Hradec Králové, Západočeský symf .orchestr Mariánské lázně, Karlovarský symf. orchestr, komorní smyčcový soubor Consortium Pragense, Thuri ensemble a další.) a sbory, se kterými se účastní koncertů a hudebních festivalů u nás i v zahraničí, pravidelně je zvána např. do Německa a Holandska.

.

Miroslav Laštovka - trubka

narodil se v Kladně. Od dětství se věnuje hře na housle, které posléze vystřídala trubka. Trubce se věnuje zprvu na LŠU, později po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek i na Státní konzervatoři. Již během studia působil jako 1. trumpetista ve Středočeském symfonickém orchestru v Poděbradech. V roce 1987 se stal 1. trumpetistou Mezinárodní filharmonie mládeže, řízené J. Bělohlávkem. Se kterou podnikl o rok později turné po východní Evropě. V Na AMU se plně uplatnila záliba M. Laštovky ve hře na vysokou trubku, kterou zde také vystudoval. Kromě několika soutěží se zúčastnil i mistrovských barokních kurzů (v Blankenburgu). V současné době je členem orchestru Státní opery Praha a jako sólista působí nejen v Praze, ale i v celém českém regionu. Společně s komorním souborem CONSORTIUM PRAGENSE podnikl koncertní turné po Itálii, BRD, Španělsku. Kromě tohoto souboru spolupracuje již několik let jako sólista s komorními orchestry VIRTUOSI PRAGENSE a MUSICI DI PRAGA, se kterým má i kompaktní desku.

.

Kostel sv. Salvátora

Salvátorská ulice - na rohu s Dušní ulic (u Pařížské), Praha 1

Stavbu kostela sv. Salvátora umožnilo vydání náboženského majestátu císaře Rudolfa II. ze dne 9. července 1609, kterým panovník uzákonil náboženskou svobodu v Čechách. Základní kámen byl položen v roce 1611 a kostel dostavěn o tři roky později. Stavebníky byli němečtí protestanti augšpurského vyznání. Majitelé a uživatelé kostela se poté v důsledku politických událostí několikrát měnili. Za josefínských reforem byl kostel i později zde vzniklý klášter mnichů paulánů zrušen a zřízena mincovna. Poté, co ukončila činnost, koupili v roce 1863 kostel sv. Salvátora čeští evangelíci a klášterní budovy v roce 1897 pražská obec. Trojlodní staroměstský kostel sv. Salvátora, stojící mezi ulicemi Salvátorskou, Dušní a Kostečnou byl rekonstruován pro bohoslužebné účely, vysvěcen a tomuto účelu slouží dodnes. Sídlí tde Farní sbor Českobratrské církve evangelické.

Je to největší pražský evangelický kostel zasvěcený Spasiteli (Salvator = Spasitel).

Objekt je vytápěný a má WC.

Při jihozápadním nároží kostela stojí 52,5 m vysoká věž. Je barokní, nejvyšší patro s velkými polokruhovými okny zdobí pilastry a prolamované římsy. Střecha je zakončena osmibokou cibulovitou bání, zakrytou lucernou a makovicí. Pokud se chcete dostat až na vrchol, musíte z předsíně kostela postupovat vlevo vzhůru schodištěm nedokončené severozápadní věže. Tam zbývá zdolat ještě tři strmá a dlouhá ramena dřevěného schodiště ke třem bohužel dnes již opuštěným stolicím pro zvony. Z tohoto prostoru výše do kopule vede již pouze trám se zapuštěnými kolíky jako stupni.

Další akce pořadatele

BEATLES 3 a ABBA klasicky - 20. října od 18:30, Betlémská kaple Plzeň, Plzeň

Adventní koncert - české a světové koledy - 1. prosince od 18:30, Betlémská kaple Plzeň, Plzeň

BEATLES 3 a ABBA klasicky - 13. října od 18:30, KD Metropol - Malá scéna, České Budějovice

Slavné filmové melodie - 10. listopadu od 18:30, KD Metropol - Malá scéna, České Budějovice

Slavné FILMOVÉ MELODIE v Ústí nad Labem - 19. září od 19:00, Kostel apoštola Pavla, Ústí nad Labem

Filmová hudba - nejen české a světové filmy - 2. listopadu od 18:30, Adalbertinum, Velký sál, Hradec Králové

Filmová hudba - nejen české a světové filmy - 17. září od 19:00, Jeruzalémská (Jubilejní) synagoga, Praha

Beatles 3 a ABBA klasicky - 3. listopadu od 18:30, Evangelický kostel , Pardubice

Adventní koncert i s českými a světovými koledami - 10. prosince od 18:30, Novogotická modlitebna církve československé, Praha

Světová hudba pro 4 saxofony - 7. listopadu od 18:30, Barokní sál Emauzského kláštera, Praha

ABBA a Beatles den před Silvestrem - 30. prosince od 18:30, Secesní sál na Marjánce, Praha

Vánoční koncert. Tradičně - Moderně - Slavnostně - 25. prosince od 17:00, Kostel sv. Salvátora, Praha

Slavné filmové melodie - 25.2.2025 od 19:00, Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010, Liberec

Novoroční swingový koncert Vivat Glenn Miller! - 1.1.2025 od 16:00, Novogotická modlitebna církve československé, Praha

Filmové melodie a Queen - 23.1.2025 od 18:30, Barokní sál Emauzského kláštera, Praha

Pořadatel

Koncertní společnost FIDELIO, s. r. o.