Předprodej byl ukončen

Krausberry - Ozvěny Beatfestu 2023
KONCERT / Hudba – Blues, Rock

Krausberry - Ozvěny Beatfestu 2023

čtvrtek 23. listopadu od 19:00
KC Semilasso, Brno

O akci

Ozvěny Beatfestu 2023

čtvrtek 23. listopadu 2023 od 19.00

KC Semilasso, Palackého tř. 126, Brno

Předprodej byl ukončen.

Na místě budou k diispozici vstupenky za cenu na místě.

Line up

18.00
vstup pro diváky

19.00 RADIMEC and OLD HORSES

20.00 KRAUSBERRY
 

Vstupenky budou v omezeném množství i na místě! 

Předprodejní cena stání v sále 380 Kč (na místě 450 Kč)
Předprodejní cena nečíslované sezení na balkóně 550 Kč (na místě 600 Kč)

Vystupující

Krausberry (CZ) – web Radimec & Old Horses (CZ) – web

Více informací

Všeobecné podmínky pro návštěvníky koncertu

1) Návštěvník koncertu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.

2) Návštěvník koncertu je povinen dodržovat protiepidemická a hygienická pravidla platná v době konání koncertů.

3) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.

4) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.

5) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání koncertu nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.

6) Je zakázáno vodit do prostoru konání koncertu psy a jiná zvířata.

7) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.

8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.

9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.

10) Předprodej končí před dnem konání nebo doprodáním vstupenek uvolněných pořadatelem do předprodeje. V den konání platí na pokladně koncertu cena na místě.