Večer filmové hudby (Claudia HIRSCHFELD & Petr TOMEČEK)
KONCERT / Film / Hudba

Večer filmové hudby (Claudia HIRSCHFELD & Petr TOMEČEK)

úterý 10. října od 19:00
Chvalská stodola, Praha
Vstupenky
Cena 390
prodej do 10. října

O akci

 MULTIMEDIÁLNÍ KONCERTNÍ PROJEKT

 Geniální německá královna varhan Claudia Hirschfeld
 "Virtuální orchestr" v podobě koncertního nástroje WERSI
 Čarovné tóny Panovy flétny a Petr Tomeček
N E J S L A V N Ě J Š Í  F I L M O V É  M E L O D I E
 

Vystupující

Petr Tomeček (CZ) – web Claudia Hirschfeld (DE) – web