Czech Puppy Contest 2024
SHOW / VYSTOUPENÍ / SOUTĚŽ / ZÁPAS / ZÁVOD / Představení / Zájmy / Hobby

Czech Puppy Contest 2024

sobota 18. listopadu od 17:00
Klub Kotelna, Praha
Vstupenky
Cena 490
prodej do 17. listopadu

O akci

* For English scroll below *

Už po šesté zveme všechna antropomorfní zvírata i jejich lidské kamarády na nezapomenutelný večer v klubu Kotelna s úžasným program, při kterém se nejen pobavíte, ale budete také svědky hledání nového českého držitele titulu Czech Puppy!

Během večera si budete moci dopřát skvělý raut plný výborných českých jídel (namátkou třeba žebra a knedlo-zelo-vepřo) a to většinu vecera, tak můžete průběžně užírat.
Budete si moci na akci koupit náš nový merch, vyfotit se od našeho oficiálního fotografa nebo si užít opet bazének s balónky.
Hlavně ale budeme moci jako návštěvník a divák vecera dát svůj hlas jednomu z kandidátů, abyste pomohli rozhodnout, kdo bude držitelem titulu Czech Puppy 2024 a další rok bude reprezentovat českou psí komunitu, ať už v naší komunitě, v jiných českých komunitách nebo i v zahraničí.

Program
- Překážková dráha
- Volné disciplíny
- Otázky pro kandidáty
- Vyhlášení nového držitele

Vstupenka obsahuje
- šatnu
- raut

Kompletní a aktuální info najdete na https://czechpuppy.cz/vikend/volba

 

* English *

For the sixth time, we invite all anthropomorphic animals and their human friends to an unforgettable evening in Kotelna Club with an amazing program, during which you will not only have fun, but also witness the search for the new Czech Puppy!

During the evening, you will be able to enjoy a great buffet full of tasty traditional Czech food, and you can enjoy it most of the evening.
You will be able to buy our new merch at the event, have your picture taken by our official photographer or enjoy the ball pit again.
But most importantly, as a visitor and spectator of the evening, you will be able to cast your vote for one of the candidates to help decide who will be the Czech Puppy 2024 and will represent the Czech dog community for the next year, whether in our community, in other Czech communities or even abroad.

Agenda
- Obstacle course
- Free Acts
- Questions for candidates
- Announcement of the new titleholder

Ticket includes
- cloakroom
- buffet table

Complete and up-to-date information can be found at https://czechpuppy.cz/weekend/election