Předprodej byl ukončen

komentovaná prohlídka výstavy Eva Kmentová
VÝSTAVA / Umění – Sochařství

komentovaná prohlídka výstavy Eva Kmentová

neděle 19.11.2023 od 17:00
Dům umění města Brna, Brno

O akci

Srdečně zveme na komentovanou prohlídku u příležitosti dernisáže výstavy Eva Kmentová s kurátorem Tomášem Pospiszylem v neděli 19. listopadu 2023 od 17:00 v Domě umění.

O VÝSTAVĚ

Retrospektivní výstava Evy Kmentové (1928-1980) zprostředkuje zásadní tvůrčí počiny této sochařky. Spíše než lineárnímu oblouku díla dá prostor klíčovým dílům umělkyně – a v prostředí velkorysých prostorů brněnského Domu umění se k nim pokusí co nejhlouběji proniknout. Skrze jednotlivé práce Evy Kmentové prozkoumá pracovní podmínky umělkyně-sochařky. Ukáže roviny významů otisku/odlitku pro její autorskou výpověď. Zamyslí se nad smyslem efemérnosti některých pozdních prací a pokusí se pochopit pozici díla Evy Kmentové v kontextu světového sochařství. Oproti retrospektivě konané v Praze v letech 2006/2007 má současná výstava umělkyně výběrovější charakter. Není inventurou dosud neznámého či nezřetelného celku, ale vybírá z něj několik formálně, tematicky a časově definovaných souborů. Jestliže předchozí výstava interpretovala díla převážně v duchu autorské intence Evy Kmentové, současná dává přednost vnějšímu pohledu: Jak její dílo dnes vnímá divák? Co je na něm zřejmé na první pohled a co se skrývá v dalších rovinách? Výstava se pokusí odpovědět na tyto otázky: Jak umělkyně reagovala na specifický způsob fungování výtvarného umění v době socialismu, postaveném na státních/veřejných zakázkách? Jak se podmínky práce v různých obdobích socialistické kultury odlišovaly? Jak se v nich dařilo nejen profesně přežívat, ale současně v jeho prostředí dosahovat tvůrčího sebevyjádření? Důležitým tématem výstavy bude i otázka, jak se sochařka vyrovnávala s postavením ženy-umělkyně a jak se to projevilo v reflexi její tvorby.

Akce se koná pod záštitou premiéra České republiky Petra Fialy, ministra kultury Martina Baxy a primátorky města Brna Markéty Vaňkové.
Za finanční podporu projektu děkujeme Národnímu plánu obnovy a Nadačnímu fondu Kmentová Zoubek.

Pořadatel

Dům umění města Brna