Předprodej byl ukončen

Mlýnský ostrov
VÝSTAVA / Umění

Mlýnský ostrov

3.10.2023 – 25.2.2024 od 11:00
GAMPA, Pardubice

O akci

Spíše než o výstavu jde o autorský environment – architekturu uvnitř architektury. Vize tohoto řešení vychází z motivu ostrova, proměnlivé krajiny, litosférických desek i příběhu samotného mlýnského areálu. Základní ideový rámec vytváří prostor pro kolektivní a individuální multižánrovou uměleckou a kurátorskou tvorbu. Vyprávění je soustředěno do tří kapitol: dozvuk, směna, transformace. Jde o témata, která se dotýkají historie místa, současně však souvisí s dalšími celospolečenskými tématy, nabízí jiné výklady a souvislosti.

Kapitola věnující se dozvuku se dotýká motivů pozměněné městské akustiky v procesu transformace měst, ale i hlasů veřejnosti a různých komunit ve veřejném prostoru.

Směna je kapitolou o práci, její proměně, změně priorit – je o práci v kontextu továrenského směnného provozu i o hodnotě a ohodnocování umělecké práce.

Kapitola transformace pojednává nejen o samotné proměně místa, nýbrž a především o transformaci institucí.

www.otevrenakultura.cz/cs/gampa/vystavy/mlynsky-ostrov

Více informací

PARTICIPUJÍCÍ UMĚLCI A UMĚLKYNĚ

David Böhm & Jiří Franta › autorská dvojice; vycházejí z média kresby, ale její hranice překračují, důležité jsou pro ně procesuálnost, časosběrný princip, překonávání nástrah, prolínání médií, experimentování, dodržování a překračování pravidel, tvůrčí dialog, ironie, vážnost, hravost, věčná nedokončenost; autoři ústřední myšlenkové koncepce ostrova, do níž vstupují svými kresbami: objekty

Ian Mikyska › skladatel a intermediální umělec; v roce 2017 v rámci umělecké rezidence realizoval v Automatických mlýnech projekt smyslové procházky, která zprostředkovávala a otevřela vícesmyslové objevování genia loci místa; ve svém projektu pro Mlýnský ostrov principy své práce ještě dále rozvíjí se zaměřením na psaní a chůzi

Kristina Fingerlandová › vizuální umělkyně pracující na pomezí ilustrace, objektu, performance; v rámci tvůrčí rezidence v Automatických mlýnech v roce 2018 se prostřednictvím upcyklace oděvů zaměřovala na téma práce; s upcyklovaným textilním materiálem pracuje autorka i v kontextu Mlýnského ostrova

Tomáš Moravec › vizuální umělec, jehož projekty často souvisejí se změnou veřejného prostoru; autor na Automatické mlýny reagoval jedním ze svých ranných projektů již v roce 2009, kdy se vztahoval k tvarosloví fasády Gočárovy mlýnice; v této době továrna ještě fungovala, nyní ve svém projektu pro interiér nové GAMPY autor reaguje na téma práce, její cykličnosti a práce umělecké

Kateřina Jirsová › umělkyně dlouhodobě usazená v Pardubicích, členka kolektivu Offcity a realizátorka projektu, který v areálu Automatických projektů uskutečňovala jako členka autorské trojice; během své rezidence v Automatických mlýnech se zaměřila na veřejný prostor, v rámci jejích participativních workshopů vznikl např. mobiliář nebo sdílený bar pro Automatické mlýny; pro Mlýnský ostrov autorka vytváří sérii objektů z různorodých materiálů, jejichž prostřednictvím se dotýká otázek vztahů, spolupráce či ega

Ondřej Buddeus › spisovatel a básník, který pracuje s texty napříč médii; pro výstavu připravil program textových intervencí v rámci „dočasného trosečnictví“, pozvání přijaly další osobnosti současné poezie: Tereza Bínová, Milan Děžinský.a Alžběta Stančáková

Artur Magrot › vizuální umělec, který pro výstavu Mlýnský ostrov připravuje umělecko-architektonickou instalaci, která díla propojuje do jednoho organismu; autor ve spolupráci s tanečnicí a choreografkou (Kateřina Szymanski), a filosofem a pedagogem (Václav Jánoščík) realizoval v rámci umělecké rezidence v roce 2018 formát performativní videoprohlídky prostor mlýnů, v rámci které společně otevírali filozofické aspekty práce