Předprodej byl ukončen

Jiří Hilmar / Jiří Thýn / Néphéli Barbas
VÝSTAVA / Umění

Jiří Hilmar / Jiří Thýn / Néphéli Barbas

26.10.2023 – 14.1.2024 od 18:30
Fait Gallery, Brno

O akci

Jiří Hilmar / Anonymní forma čtverce ⁣⁣
25. 10. 2023 – 13. 1. 2024, Fait Gallery⁣⁣
kurátorka: Denisa Kujelová⁣⁣
⁣⁣
V souladu s tezemi konkretismu byla v podstatné části tvorby Jiřího Hilmara zásadní aktivizace diváka a jeho procesuální vnímání v pohybu, kterou později zvýšeným zájmem o environmentální problematiku nahradila tvůrčí intervence do procesů přírodních. Kromě papírových reliéfů složených do optických struktur budou na autorově velké retrospektivní výstavě prezentovány také paralelně vznikající monochromy z vrstveného pauzovacího papíru a pozdější práce z přírodních materiálů, z nichž v poslední fázi zcela převážilo dřevo.

⁣⁣
Jiří Thýn ⁣⁣/ Miluj život
25. 10. 2023 – 13. 1. 2024, Fait Gallery MEM⁣⁣
kurátor: Jiří Ptáček⁣⁣
⁣⁣
V novém výstavním projektu Miluj život pokračuje Jiří Thýn v oprošťování média fotografie od jeho popisnosti a možnostech jeho intermediálních přesahů. Ve své fotograficko-objektové instalaci se Jiří Thýn, pokouší o subjektivní reflexi světa na pozadí současných událostí. Hlavním vyjadřovacím prostředkem Thýnovi zůstává medium fotografie, se kterým se snaží formálně pracovat jako s "malbou". Podstatnou částí Thýnovy práce je i médium instalace, která má podpořit celkovou emoci vystavených děl.⁣⁣
⁣⁣

Néphéli Barbas ⁣⁣/ The Sky Serene as a Vast Aquarium⁣⁣
25. 10. 2023 – 13. 1. 2024, Fait Gallery PREVIEW⁣⁣
kurátorka: Eva Slabá⁣⁣
⁣⁣
U prezentovaných soch a kreseb připomínajících architektonické procházky a městské interiéry reaguje Néphéli Barbas na současnou dobu, která falšuje paměť. Konkrétně se zajímá, jakým způsobem komunikují určité formy, např. jak se modernismus prolíná s barokními, klasickými nebo archaickými vlivy. V její tvorbě se aktivizuje myšlenka ke změně paměti a také způsobu, jakým může paměť měnit formy. Tyto procházky umožňují komunikaci mezi minulostí a přítomností, přičemž za sebou zanechávají lineární vidění času. ⁣⁣

Více informací

Fait Gallery

Ve Vaňkovce 2, 602 00 Brno

út–so 11.00 – 18.00

www.faitgallery.com