Předprodej byl ukončen

Rishi & Dhwani - Extatický tanec s živou hudbou
KONCERT / SHOW / VYSTOUPENÍ / TANEČNÍ PARTY / Osobní rozvoj / Tanec – Moderní, Standardní / Zájmy / Hobby

Rishi & Dhwani - Extatický tanec s živou hudbou

pátek 1.12.2023 od 19:15
Taiji Akademie, Praha

O akci

English translation follows

EXTATICKÝ TANEC/ ECSTATIC DANCE

Rishi S. Vlote a Dhwani Wil Zapp (Německo)

Rishi & Dhwani jsou dva výjimeční hudebníci, kteří se tentokrát vrací do Prahy s konceptem extatického tance s živou hudbou.

Jejich jedinečný přístup a široká škála nástrojů spoluvytvářejí dobrodružné a hluboké taneční cesty. Oba jsou zkušení umělci, kteří ovládají své nástroje a často vystupují pro tančící davy. Naladěni na energie na tanečním parketu vytvářejí spolu s přítomností tanečníků a vlastní vnímavostí hluboké pole taneční hudby „Tady a Teď“.

Tanec v rytmu Rishiho bubnů je sám o sobě extatickým zážitkem. Dhwani je kouzelník zvuků a melodií. Široká škála klavírních a klávesových zvuků, fléten a hlasu poskytuje bohaté harmonie. Jejich hudba čerpá z mnoha kultur a stylů a zároveň plně zapojuje energii tanečníků.

Rishi vystupoval v Praze poprvé před více než 14 lety, takže mnozí tanečníci zde již jeho hudbu dobře znají a nadšeně ho vítají. Kromě vlastních koncertů vnášejí Rishi a Dhwani živou hudbu i do tance 5Rytmů a souvisejících forem pohybu v různých tanečních projektech.

Ecstatic Dance je celosvětové hnutí hudebníků a DJů. Je to forma tance, ve které se tanečníci nechají unášet rytmem a přitom zůstávají hluboce propojeni se svým tělem. Pohybují se volně na vlnách hudby, což může vést k transu nebo pocitům extáze. Účinky extatického tance – příval endorfinů a extáze – lze zažít v různé míře. Tanečníci se tak dostávají hluboko do přítomného okamžiku.

Rishi & Dhwani jsou velmi šťastní a poctěni, že mohou opět sdílet svou hudbu v krásném prostředí Prahy.

 

ENGLISH:

ECSTATIC DANCE

Rishi S. Vlote a Dhwani Wil Zapp (GE)

Rishi & Dhwani are two musicians who are returning to Prague this time with a Live Ecstatic Dance concept.

Their unique approach and the incredible number of instruments they play make their dance events incredibly rich and varied, and they also connect the music with the energy of the dancers. Both are experienced artists who have mastered their instruments and frequently perform for dancing crowds.

Dancing to the trance-like beat of Rishi is an ecstatic experience in itself. Dhwani is an artist on melodic instruments. His wide variety of keyboard, voice and flute sounds bring rich harmony and together create music of many cultures and styles that dancers can melt into. Attuned to energies on the dance floor they co-create together with the presence of dancers and their own perceptivity a deep field of music in the Here and Now.

Ecstatic Dance is a worldwide movement of musicians and DJs. It is a form of dance in which the dancers dive deep in the rhythm in the form of letting go yet staying deeply connected with their bodies. They move freely on the waves of the music which can lead to trance states or feelings of ecstasy. The effects of ecstatic dancing — the rush of endorphins and ecstasy — can be experienced to varying degrees thus bringing the dancers deep in the present moment.

Rishi performed in Prague for the first time more than 14 years ago, so many dancers here already know his style and music and welcome him enthusiastically. In addition to their own concerts, Rishi and Dhwani bring live music to 5Rhythms dancing and related forms of movement in various dance projects.

Rishi & Dhwani are very happy and honored to be able to share their music again in the beautiful city of Prague.

Více informací

 

KONCERT PROBĚHNE OD 19:15 DO 21:30

Kapacita sálu omezena na 90 lidí

KDE: Polská 2400/1a, Praha 2 Vinohrady, Taiji Akademie, Riegrovy sady

(Velká budova Sokol Vinohrady, vstup hlavním vchodem kolem vrátnice a po schodech nahoru až do posledního patra do Taiji Akademie)

 

Ukázka hudby Rishiho & Dhwaniho na SoundCloud / Rishi & Dhwani music at SoundCloud :

Stream Dhwani & Rishi - TranceDance Live, Excerpts: Kiel - 01 by Rishi Vlote | Listen online for free on SoundCloud

Další akce pořadatele

5Rytmů - Pobytová taneční dílna s Olivií O. Palmer (UK/IT) - 4. července od 18:00 – 7.7., Centrum Živá voda, Kohoutov

5Rytmový taneční večer s Olivií Olla Palmer - 3. července od 19:00, Taneční studio Palmovka, Praha