Předprodej byl ukončen

Eugene Soya
KONCERT / Jiné

Eugene Soya

neděle 17.12.2023 od 19:00
JENEMAR PASSEJURE, Praha

O akci

Евгений Соя - поэт и путешественник, один из первых (на сцене с 2008го года) и один из самых ярких представителей новой поэтической волны. Он мягко обаятелен и опасен, впрочем, как и все одесситы, и все его стихи — о любви и он этим гордится. 

Евгений расскажет вам о том, что искал в сотнях городов, всё интимно - так и должно быть, когда в деле замешана поэзия. Такие вечера заставляют городские огни гореть ярче, машины - мчаться быстрее, а любовь становиться слаще.

Евгений Соя - автор девяти книг стихотворений, и нескольких десятков композиций, среди которых хиты: "Эхо тысячи вокзалов", "Люблю" (исп. Мария Чайковская), "Дует ветер" (исп. Михаил Бублик) и другие. 

На концерте прозвучат лучшие стихи за 15 лет творчества.

Вход 18:30

Начало концерта 19:00

Стоимость билета на входе 600 крон

Evgenij Soya - básník a cestovatel, jeden z prvních (na scéně od roku 2008) a jeden z nejjasnějších osobností nové vlny poezie. Je jemně okouzlující a nebezpečný, jako všichni obyvatelé Odesy, a na své básně je hrdý. 

Evgenij vám povypráví o tom, co hledal ve stovkách měst - všechno je intimní, jak by to mělo být, když je do hry zahrnuta poezie. Takové večery dělají městská světla jasnější, auta jezdí rychleji a láska chutná sladčeji.

Evgenij Soj je autorem devíti sbírek básní a několika desítek skladeb, včetně hitů: "Echó tisíc nádraží", "Miluji" (zpívá Maria Čajkovská), "Duet větru" (zpívá Michail Bublik) a další.

Na koncertu zazní nejlepší básně z 15 let jeho tvorby.

Pořadatel