Předprodej byl ukončen

Psychedelia - promítání filmu s diskuzí
KINO / PROJEKCE / KONFERENCE / KONGRES / PŘEDNÁŠKA / WORKSHOP / LEKCE / Film / Osobní rozvoj

Psychedelia - promítání filmu s diskuzí

pondělí 18.12.2023 od 19:00
Studio K3, Praha

O akci

Psychedelia - The History and Science of Mystical Experience

Promítání dokumentárního filmu a beseda 

Psychedelia je hodinový dokumentární film o psychedelických látkách a jejich schopnosti vyvolat mystické a náboženské zážitky. Film mapuje jejich použití v kontrolovaných výzkumných studiích před kulturní bouří 60. let, kdy bylo LSD považováno za slibný lékařský průlom, stejně jako jeho nedávný návrat v psychiatrii. Film, ve kterém vystupují přední odborníci v oblasti výzkumu psychedelik, vypráví příběh lékařských profesionálů, kteří tyto látky znovu zavedli do legálního a rostoucího výzkumného oboru.

První osobní rozhovory s účastníky studie úzkostlivých stavů na konci života zkoumají hluboké, život měnící poznatky, které psychedelika u účastníků vyvolávají, a co tyto poznatky mohou znamenat pro společnost jako celek

Film budeme promítat v anglickém jazyce s českými titulky.

Délka dokumentu: 58 minut

Režie: Kath Murhpy

Beseda bude trvat 60 minut podle počtu otázek.

Datum: Pondělí 18. 12. – 19:00 – 21:00 (Doporučujeme přijít dříve, prostor bude přístupný od 18:40)  

------------------

O besedujících:

Mgr. Jan Blahůšek studoval teologii a religionistiku na vangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze; zabývá se psychedelickou spiritualitou a psychedelickým buddhismem. Je členem České psychedelické společnosti, spoluautorem knihy V. Cink a kol., Psychedelika a psychonautika a v současnosti také spolupracuje se 3. lékařskou fakultou UK na projektu destigmatizace psychedelik podpořeným fondy EU. V minulosti také pracoval na Ministerstvu práce a sociálních věcí v oblasti řízení dotačních programů Evropské unie.

Bc. Michal Zeman studuje psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je členem České psychedelické společnosti, spoluautor projektu Prostor integrace a dobrovolník v harm reduction službě PsyCare, která nabízí bezpečný prostor lidem prožívající náročnou psychedelickou zkušenost na hudebních festivalech a jiných akcích. Odborně se zajímá o rozšířené stavy vědomí, mystickou zkušenost a psychologii náboženství.

Více informací

Datum: Pondělí 18. 12. – 19:00 – 21:00 (doporučujeme přijít dříve, prostor bude přístupný od 18:40)

Sezení v sále je nečíslované.

Místo konání: Studio K3, Karlovo náměstí 3, Praha 2 - Nové Město (2. patro)

Po promítání filmu bude následovat cca 60 minutová beseda. 

Akci organizuje: Peter Bartal https://www.peterbartal.cz/

Ve spolupráci s Českou psychedelickou společností