Předprodej byl ukončen

Varhanní koncert se sopránem a trubkou
KONCERT / Umění

Varhanní koncert se sopránem a trubkou

středa 15. května od 18:30
Husův sbor Vršovice, Praha

O akci

HUSŮV SBOR VRŠOVICE - zajímavý funkcionalistický objekt

Moskevská 34/967, Praha 10 - Vršovice

 

 

VARHANNÍ KONCERT V HUSOVĚ SBORU VE VRŠOVICÍCH

účinkující:

Vladimír Roubal - varhany (ředitel chrámové hudby řádu Premonstrátů na Strahově, vynikající český varhaník)

Štěpánka Heřmánková - soprán

Miroslav Laštovka - trubka pikola

 

PROGRAM:

J.J. MOURET - FANFÁRA a RONDO

G.F. HÄNDEL - Aria:„Let The Bright Seraphim“

W.A. MOZART -ALLELUJA! z kantáty Exultate, Jubilate

J.J.RYBA -   FUGA  D Dur

C. CACCINI - AVE MARIA

G.F. HÄNDEL - Aria:„Lascia ch'io pianga"

G. P. TELEMANN - ALLEGRO MOLTO

C. GOMEZ - AVE MARIA

S. F. SEGER - TOCCATA a FUGA

A. L. WEBBER - Pie Jesu

L. ROUBAL - IMPROVIZACE

A. SCARLATTI - Kantáta „SU LE SPONDE DEL TEBRO“

(změna programu a účinkujících vyhrazena)

délka cca 60 minut, možnost přitápět

Více informací

Husův Sbor ve Vršovicích

Moskevská 34/967, Praha 10

Zajímavý funcionalistický objekt architektů Pavla Janáka a Karla Truksy

.

Husův sbor ve Vršovicích je kostel Církve československé husitské stojící v Moskevské ulici č. 34 v Praze Vršovicích. Sbor je jedním z prvních objektů v Praze, který byl vybudován za použití metody předpjatého betonu.

Stavba je významným architektonickým dokladem stavebního stylu individualistické moderny inspirované funkcionalismem s prvky konstruktivismu.[2] Je výjimečná svojí mohutnou, čtyřbokou, téměř 26 m vysokou věží, zakončenou stylizovaným čtverhranným kalichem a křížem. Na koncepci věže Husova sboru ve Vršovicích se podílel nestor českého kubismu arch. Pavel Janák, který je též, spolu s arch. Jiřím Jakubem, autorem třídílné stavby (modlitebna, věž a obytný dům) Husova sboru na Vinohradech. Výtvarné pojetí obou věží odkazuje na Církev československou husitskou a prozrazuje rukopis stejného autora, v tomto případě, arch. Pavla Janáka.

 

Na shromáždění příslušníků a sympatizantů Československé církve dne 1. dubna 1921 padlo rozhodnutí o výstavbě vlastního sboru a vzápětí proběhla první finanční sbírka. Náboženská obec získala vhodný pozemek pro stavbu sboru v ulici Na Kovárně, kde se dříve nacházel zájezdní hostinec stejného jména. Bylo osloveno několik architektů, kteří vypracovali návrhy na stavbu. V roce 1929 byl vybrán projekt absolventa Českého vysokého učení technického v Praze, architekta Karla Truksy. Truksa rozpracoval projekt do úrovně stavebních plánů a provedl rozpis jednotlivých stavebních a řemeslných prací tak, aby mohlo být vypsáno výběrové řízení.

Unikátní jsou Kotyzovy jesličky v Husově sboru ve Vršovicích svým zpodobněním Ježíšova narození ve skutcích milosrdenství. Každá postava v jesličkách má svůj symbolický význam a překračuje rámec pouhé líbivé vánoční scenérie klanění se narozenému Spasiteli. Z těchto důvodů je umělecké dílo vystaveno v Husově sboru celoročně.

(převzato z Wikipedie).

 

Vladimír Roubal, varhany

Vladimír Roubal (* 1965) studoval obor varhany na konzervatoři v Plzni u prof. Jitky Chaloupkové a v Praze u prof. Jana Hory, varhanní improvizaci u prof. Jaroslava Vodrážky. Získal dvě první ceny v celostátních soutěžích ve varhanní improvizaci (Opava 1982, Krnov 1988).

V letech 1980–1985 byl varhaníkem katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, od roku 1987 do roku 1990 působil jako varhaník baziliky sv. Markéty v Praze Břevnově, od roku 1990 působí jako ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů při bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově.

Věnuje se koncertní činnosti; vystupoval v Německu, Itálii, Rakousku, Polsku, Holandsku a USA. Pořídil četné nahrávky pro Český rozhlas a Českou televizi (M. Reger, F. Mendelssohn-Bartholdy, B. A. Wiedermann, R. Rejšek, improvizace), japonský rozhlas a televizi, dále pro holandský, německý a americký rozhlas. V prosinci r. 1999 absolvoval koncertní turné po Japonsku.

 

Štěpánka Heřmánková - soprán

Štěpánka Heřmánková je absolventkou Konzervatoře v Praze, dodnes ve studiu zpěvu pokračuje u prof.Evy Zikmundové. Hlavní náplní této zpěvačky je koncertní a divadelní činnost. Je stálým hostem divadla J.K.Tyla v Plzni, hostovala v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, v ND Praha.

Pravidelně spolupracuje s různými komorními a symfonickými orchestry (Severočeská filharmonie Teplice, Filharmonie Hradec Králové, Západočeský symf .orchestr Mariánské lázně, Karlovarský symf. orchestr, komorní smyčcový soubor Consortium Pragense, Thuri ensemble a další.) a sbory, se kterými se účastní koncertů a hudebních festivalů u nás i v zahraničí, pravidelně je zvána např. do Německa a Holandska.

.

Miroslav Laštovka - trubka

Narodil se v Kladně. Od dětství se věnuje hře na housle, které posléze vystřídala trubka. Trubce se věnuje zprvu na LŠU, později po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek i na Státní konzervatoři. Již během studia působil jako 1. trumpetista ve Středočeském symfonickém orchestru v Poděbradech. V roce 1987 se stal 1. trumpetistou Mezinárodní filharmonie mládeže, řízené J. Bělohlávkem. Se kterou podnikl o rok později turné po východní Evropě. V Na AMU se plně uplatnila záliba M. Laštovky ve hře na vysokou trubku, kterou zde také vystudoval. Kromě několika soutěží se zúčastnil i mistrovských barokních kurzů (v Blankenburgu). V současné době je členem orchestru Státní opery Praha a jako sólista působí nejen v Praze, ale i v celém českém regionu. Společně s komorním souborem CONSORTIUM PRAGENSE podnikl koncertní turné po Itálii, BRD, Španělsku. Kromě tohoto souboru spolupracuje již několik let jako sólista s komorními orchestry VIRTUOSI PRAGENSE a MUSICI DI PRAGA, se kterým má i kompaktní desku.

 

Koncertní agentura FIDELIO

pořádá pravidelně koncerty tématické (např. vánoční, adventní), klasické, jazzové a swingové hudby v unikátních prostorách Prahy, ale i jiných měst již od roku 2001.

Tato hudba přispívá blahodárně k vašemu odpočinku v hektických dnech a můžete ji třeba považovat za jistý druh relaxační hudby.

Přijďte si odpočinou od běžného shonu!

Voucher je taktéž krásný dárek pro vaše blízké a udělá jim určitě radost.

Další akce pořadatele

BEATLES 3 a ABBA klasicky - 20. října od 18:30, Betlémská kaple Plzeň, Plzeň

Adventní koncert - české a světové koledy - 1. prosince od 18:30, Betlémská kaple Plzeň, Plzeň

BEATLES 3 a ABBA klasicky - 13. října od 18:30, KD Metropol - Malá scéna, České Budějovice

Slavné filmové melodie - 10. listopadu od 18:30, KD Metropol - Malá scéna, České Budějovice

Slavné FILMOVÉ MELODIE v Ústí nad Labem - 19. září od 19:00, Kostel apoštola Pavla, Ústí nad Labem

Filmová hudba - nejen české a světové filmy - 2. listopadu od 18:30, Adalbertinum, Velký sál, Hradec Králové

Filmová hudba - nejen české a světové filmy - 17. září od 19:00, Jeruzalémská (Jubilejní) synagoga, Praha

Beatles 3 a ABBA klasicky - 3. listopadu od 18:30, Evangelický kostel , Pardubice

Adventní koncert i s českými a světovými koledami - 10. prosince od 18:30, Novogotická modlitebna církve československé, Praha

Světová hudba pro 4 saxofony - 7. listopadu od 18:30, Barokní sál Emauzského kláštera, Praha

ABBA a Beatles den před Silvestrem - 30. prosince od 18:30, Secesní sál na Marjánce, Praha

Vánoční koncert. Tradičně - Moderně - Slavnostně - 25. prosince od 17:00, Kostel sv. Salvátora, Praha

Slavné filmové melodie - 25.2.2025 od 19:00, Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010, Liberec

Pořadatel

Koncertní společnost FIDELIO, s. r. o.