Hnanické otevřené sklepy pod hvězdami 2024
FESTIVAL / Gastro – Víno / Jiné

Hnanické otevřené sklepy pod hvězdami 2024

sobota 27. července od 15:00
Sklepní ulička, Hnanice
Vstupenky
Cena 300
prodej do 27. července

O akci

Sklenička a jde se nasát večerní atmosféra nově zrekonstruované a osvětlené sklepní uličky a hlavně degustovat vína Hnanických vinařů. 
Každý návštěvník akce Hnanické otevřené sklepy pod hvězdami si může vstupné zakoupit buďto v předprodeji za 300,- Kč nebo na místě za 350 Kč. Vstupné obsahuje skleničku, mapku a dva pokazy ( 2x100,-Kč) na nákup lahví vína  Zaplacením vstupného podpoříte kulturní program otevřených sklepů.

Samozřejmostí je degustace vín v nejméně patnácti sklepech.
Návštěvník si hradí jednotlivé vzorky ve sklepích ( ceny jsou v režii vinaře)
Sklepní ulička v Hnanicích byla navržena a uznána za státem chráněnou památkovou zónu. Něco málo z historie, kde v Gruntovní knize sklepů a lisoven z 16. století jsou zachovány záznamy o tomto druhu staveb v Hnanicích i okolních vsích. Zápis z roku 1820 dokládá v obci více než sto sklepů a tento počet platí dodnes. Stavěly se při okrajích současných nebo již zaniklých vinohradů a postupně vytvořily souvislý celek po obou stranách cesty v jihozápadní části obce. Sklepy byly vyhloubené z větší části pod úrovní terénu a vyzděné kamenem nebo cihlami. I v Hnanicích, podobně jako na celém Znojemsku a blízkém Mikulovsku, vytvářejí vinné sklepy systém chodeb navazujících kolmo na sebe. Vinohradnické stavby ve vsi patří po stránce uchování starých forem zástavby k jedinečným dokladům technologie používané v minulých stoletích. Hlína a kámen jsou převažujícími stavebními materiály. Na zachovaných, byť značně narušených obvodových stěnách nadzemních lisoven se setkáte s technikou nakládaného i dusaného hliněného zdiva, zpevňovaného prosypem drobnými kamínky. Lisovna nese strop z mohutných trámů a je přístupná po několika schůdcích. Vzduch pronikal do lisovny malými okny zdobenými šambránou nebo kamenným ostěním. Ručně kované jednoduché mříže v oknech upoutávají pozornost kvalitou výrobku i uměleckým citem místního kováře. Z mohutné lisovny se sýpkou vede krátká strmá šíje nebo schody do vlastního sklepa. Ten je postaru vykopán v jílovité zemině, častěji však klenutý z kamene nebo cihel. Sklepní prostory tvoří komplikovaný systém spletitých chodeb s četnými odbočkami a výklenky, které byly vybudovány pro velké sudy s vínem.
Návštěvníci Otevřených sklepů pod hvězdami budou moci opět využít aplikaci Vinařského asistenta
Odkaz https://hnanice.ad4wine.com/

Pořadatel

Vinařství Kořínek Josef