Předprodej byl ukončen

Ein Strudel und Nekonečno
DIVADLO / Představení – Činohra / Věda / Technologie

Ein Strudel und Nekonečno

úterý 2. dubna od 19:30
Klub Leitnerova, Brno

O akci

Ein Strudel und Nekonečno

pomalá divadelní komedie inspirovaná životem a myšlenkami Kurta Gödela 

O Kurtu Gödelovi se většinou dozvíte následující fakta: Albert Einstein s ním rád chodil po práci na procházky, pochází z Brna, je to největší logik od dob Aristotela, a z obavy, že jej někdo otráví, odmítal jíst a zemřel hlady.

Navíc ale neotřesitelně předpokládal druhý život po životě a také to, že svět je v podstatě logický a dobrý. 

Pokud je ale svět v podstatě logický a dobrý, kdo otrávil ten štrúdl? A otrávil jej někdo? Kdo jsou ti tři podivíni přednášející o matematice? A proč by měl Kurt Gödel psát stand-up o matkách?

Ničeho se nebojte. Všechno se vysvětlí. 

Dejte si štrúdl.

Nikdo ho neotrávil.

Inscenaci vytvořila umělecká uskupení bazmek entertainment a Mikro-teatro, konkrétně:

scénář: Patrik Boušek a Eva Lietavová
hrají: Petr Hanák, Lucie Hrochová, Veronika Všianská
režie: Eva Lietavová
dramaturgie: Patrik Boušek
hudba: Ondřej Zámečník
scénografie a kostýmy: Klára Vincourová
produkce: Lucie Ošmerová, Andrea Polnická
světla: Bohdana Sýkorová 

Za odborné konzultace, nekonečnou trpělivost a nadšení děkujeme doc. Mgr. Marii Králové, Ph.D.

Více informací

EN:

Ein Strudel und Infinity

theater performance inspired by the life and ideas of Kurt Gödel 

Mostly, you can find the following facts about Kurt Gödel: Albert Einstein enjoyed taking walks with him after work, he was from Brno, he was the greatest logician since Aristotle, and for fear of being poisoned, he refused to eat and starved to death. 

Moreover, he was utterly convinced there is another life after death and that the world is essentially logical and good. 

But if the world is essentially logical and good, who poisoned the strudel? Did someone really poison it? Who are the three weirdos lecturing about mathematics? And why should Kurt Gödel write stand-up about mothers?

Don’t worry. There’s nothing to be afraid of. Everything will be explained.

Have a strudel.

Nobody poisoned it.

Pořadatel