LET Festival: Live music - Electronic music - Theatre
DIVADLO / FESTIVAL / Představení / Hudba – Ambient, Drum&Bass, Elektronika, Experimentální, Funk / Soul, Hip-hop / Rap, House, Indie / Alternative, Jazz, Reggae, Spirituální, Techno, Worldmusic / Umění

LET Festival: Live music - Electronic music - Theatre

18. – 21. července od 18:00
Hranice - různá místa, Hranice
Vstupenky
Cena 950
prodej do 18. července

O akci

[EN below]

Letiště 2024 bude! Bude LET 24!

LETos jsme se odpoutali od fyzikálních zákonů i žánrových omezení. Kromě pilíře dramaturgie v podobě jazzu a elektronické hudby se vydáváme všemi směry, které tuzemská hudební scéna nabízí. PoLETíte s námi?

Na desátém ročníku  samozřejmě vystoupí jak kmenoví hudebníci, kteří tvoří páteř festivalu, tak zcela nové objevy na hudební scéně. A kdo vás tedy čeká?

 

Legendární Lenka Dusilová, neotřelý Aid Kid či geniální londýnská jazzová zpěvačka Tilda Allie! Opět se také objeví naše můza Ashley Abrman, které letos konečně vyšlo sólové LP, duo FUHA, jehož beaty tvoří geniální Petr Hanák, a nebo slovenská legenda FVLCRVM.

Z novinek to bude virtuální diva Nivva, Buty omladina Moře Dní, andělská Marie Puttnerová nebo londýnsko olomoucká sestava Midnight Swimmers.

Speciálním hostem bude kapela Midi Lidi, jež má kořeny v Hranicích a kterou jsme se pokoušeli zabookovat snad každý rok, a po deseti letech se to konečně povedlo.

 

Těšit se, ale můžete i na hromadu dalšího programu!

 

FB   -   IG   -   FB event

 

---

[EN]

Let be the LET 24!

This year we broke away from the laws of physics and genre restrictions. In addition to the pillar of dramaturgy in the form of jazz and electronic music, we go in all directions that the domestic music scene offers. Will you fly with us?

The tenth edition will of course feature both regular musicians who form the backbone of the festival, as well as completely new discoveries on the music scene. So who is waiting for you?

 

Legendary Lenka Dusilová, novel Aid Kid, or ingenious London jazz singer Tilda Allie! Our muse Ashley Abrman, who finally released a solo LP this year, the duo FUHA, whose beats are composed by the brilliant Petr Hanák, or the Slovak legend FVLCRVM.

Among the new releases will be the virtual diva Nivva, Buty youngsters Moře Dní, the Anděl laureate Marie Puttnerová or the London-Olomouc group Midnight Swimmers.

A special guest will be the band Midi Lidi, which has its roots in Hranice and which we tried to book almost every year, and after ten years we finally succeeded.

 

Look forward to also on a bunch of other programm!

 

FB   -   IG   -   FB event

Vystupující

Nivva (CZ) – fb / bandcamp / insta / youtube / Spotify Lenka Dusilová (CZ) – web / fb / soundcloud / bandzone / insta / youtube / Spotify Midi Lidi (CZ) – web / fb / soundcloud / bandzone / bandcamp / insta / youtube / Spotify Moře dní (CZ) – fb / bandzone / bandcamp / insta / youtube / Spotify Marie Puttnerová (CZ) – web / fb / insta / youtube / Spotify FVLCRVM (SK) – web / fb / soundcloud / mixcloud / bandcamp / insta / youtube / Spotify Aid Kid (CZ) – fb / soundcloud / mixcloud / bandzone / bandcamp / insta / youtube / Spotify Kosmic Skaut (CZ) – fb / soundcloud / mixcloud / insta Dekadentní divadlo Beruška (CZ) – web / fb / soundcloud / youtube / Spotify Midnight Swimmers (CZ) – fb / soundcloud / bandcamp / insta / youtube / Spotify MarZ (CZ) – web / fb / insta / youtube / Spotify Ashley Abrman (CZ) – fb / soundcloud / bandcamp / youtube / Spotify FUHA (CZ) – youtube KIRI_YAK (CZ) – web / fb / soundcloud / bandcamp / insta / youtube / Spotify AVA kolektiv (CZ) – fb / soundcloud / mixcloud / insta Tilda Allie (GB) – web / soundcloud / bandcamp / insta / youtube / Spotify Lang Biank (CZ) – mixcloud / bandcamp / insta / youtube / Spotify Federico De Vittor (IT) – web / fb / soundcloud / bandcamp / youtube Jan Fečo (CZ) – web / fb / bandzone / insta / youtube Marek Urbánek (CZ) – soundcloud / insta / youtube / Spotify Shenaaz (GB) – soundcloud / mixcloud / insta

Lineup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A další … / And more …

Partneři

 

Finančně podporuje/Financialy supported by:

Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury MK ČR, Olomoucký kraj, Město Hranice

 

Hlavní partner/Main partner:

ELEKTRO-LUMEN,s.r.o.