Konference na téma pietních biocenter
KONFERENCE / KONGRES / Komunita / Hnutí

Konference na téma pietních biocenter

úterý 23. dubna od 16:00
Impact Hub, Brno

O akci

Zajímá vás ochrana přírody a ekologické pohřbívání?

Jménem spolku Poslední stopa vás zveme na konferenci na téma pietních biocenter, která proběhne 23. 4. 2024 v Impact Hubu v Brně.

Předmětem této konference je odborná diskuze zaměřená na konkrétní řešení a diskuze o etice, legislativě, ekologii a praktičnosti pietních biocenter.

Pietní biocentrum je koncepce krajinného pohřebiště 21. století jako hybridního modelu bio diverzního krajinného prvku s aditivní hodnotou pohřbívání v extravilánů měst a obcí (ÚSES) s provázaností na ochranu životního prostředí.

Konference si klade následující cíle: 

  • Specifikace podmínek pro pilotní realizaci.
  • Odborný dialog o etice, legislativě a ekologii v pohřbívání.
  • Získání zpětné vazby veřejnosti.
  • Propagace petice za udržitelné pohřebnictví.

Výsledkem této konference bude sborník zahrnující výstup odborného dialogu, který poslouží jako podklad pro další kroky vedoucí k pilotní realizaci pietního biocentra.

Na konferenci vystoupí tito řečníci:

  •  Ing. Vilém Jurek, ekolog, ochránce přírody a krajinný inženýr.
  •  Mgr. et Mgr. Sandra Silná, husitská farářka
  • Ing. Arch. Blanka Solár, architektka a autorka vize pietních biocenter
  •  Adam Vokáč, hrobník a správce Lučního hřbitova, absolvent kurzu Green Burial Masterclass
  •  Ing. Michal Friedl Ph.D, krajinný ekolog
  •  Ing. Jaroslav Záhora CSc., půdoznalec

V závěrečném bloku proběhne také panelová diskuze.

Pro každého účastníka bude nachystán teplý nápoj a slané občerstvení.

Partnery m této akce jsou Stiftung Reerdigung, Pohřební průvodci, Ke Kořenům, NF Propolis a Nadace Veronica, kterým tímto děkujeme za podporu.

Akci je též možné podpořit v rámci veřejné sbírky přes portál znesnaze21:

www.znesnaze21.cz/sbirka/podporte-konferenci-na-tema-pietnich-biocenter-hrbitovnich-rezervaci-v-cesku

Více o pietních biocentrech:

magazin.aktualne.cz/blanka-solar-a-vystava-o-pietnich-biocentrech-cili-hrbitovec/r~7ec192e0b4b611eeba63ac1f6b220ee8/

www.zvut.cz/napady-objevy/napady-a-objevy-f38103/predstava-lidi-o-klidu-a-vecnem-odpocinku-je-nyni-jen-iluzi-rika-autorka-udrzitelnych-hrbitovu-d250623

brno.rozhlas.cz/ekologicka-pohrebiste-brnenska-architektka-blanka-solar-navrhla-pietni-biocentra-9110725

 

 

 

 

 

Pořadatel