Předprodej byl ukončen

Elements Unleashed
KONCERT / Hudba – Metal

Elements Unleashed

sobota 20. dubna od 18:30
Black Pes Music Club, Praha

O akci

ELEMENTS UNLEASHED: a Journey between Water and Fire

CZ: Cronica a Cremisi s radostí představují své společné turné! Třetí z čtyř dat se uskuteční ve městě Praha, v České republice. Kde jinde než v Black Pes?

Máte rádi folkový metal? Milujete symfonický metal? Hledali jste EPICKÝ večer v Praze, který si budete pamatovat po zbytek svých dnů? Pak je toto pro vás správné datum: 20. dubna 2024.

 

EN: 

Cronica and Cremisi are happy to present their Co-Headliner tour! The third out of four dates will happen in the city of Praga, in Czech Republic. Where if not in Black Pes?

You like Folk Metal? You love Symphonic metal? Were you looking for an EPIC evening in Praga, which you will remember for the rest of your days?
Then this is the date for you: April 20, 2024.

Více informací

Akci otevře úžasná alternative gothic metalová kapelou Honoris Causa z Prahy: https://www.facebook.com/honoriscausaband/

Mezinárodní kapela Honoris Causa začala svou cestu na přelomu let 2019 a 2020 jako alternativní gotický metalový projekt. V roce 2020 nahráli a vydali své debutové EP "Reaching for Darkness". Poté měla kapela materiál pro nahrání celovečerního alba, ale rozhodla se pro jiný přístup. Ve čtyřech nahráli další EP. Pět originálních skladeb je kritikou lidstva, posedlosti krásou a bohatstvím, sociálních médií a povrchních hodnot. Na základě toho bylo EP vydáno 14. října 2023 pojmenováno Homo Homini Lupus.

Cremisi bude druhou kapelou večera: facebook.com/cremisiband16

Plán italské symfonické epické metalové kapely je zaměřen na historii umění: historické události vyprávějí epickým způsobem díky celému symfonickému orchestru přítomnému ve všech písních. V roce 2019 vyšlo jejich první celovečerní album „Úsvit nové éry“ o italské renesanci. Od té doby hrála Cremisi koncerty v Itálii a v Evropě: Slovinsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko. V roce 2022 vydává Cremisi „Iustizia“: EP inspirované postavou Ohně, vyprávějící příběhy o ohništích pýchy.

Cronica uzavírá událost: facebook.com/cronicaPL

Jsou to těžká folková kapela založená v roce 2014 v Jaworznu, Polsko. Dosud byly vydány 3 nahrávky skupiny: EP "Świt Historii" (2015); LP "Na tej ziemi" (2016); "Ukony" LP (2022). Od počátku své činnosti kapela aktivně koncertuje po celé zemi i v zahraničí. Cronica může být hrdá na společná vystoupení s nejlepšími kapelami z Polska a celé Evropy, účast na mnoha hudebních festivalech, mezi nimiž jsou Pol'and'Rock Festival, Slavic Folk Metal Night, Barbar Fest (CZ) nebo Lughnasad (CZ).

Tyto tři úžasné kapely budou společně propagovat své poslední vydané umělecké kousky: poslední singl Cronici je "Woda" a Cremisi provede celé jejich poslední EP o ohništích pýchy. Proto jsme se rozhodli pojmenovat toto turné "ELEMENTS UNLEASHED: a journey between Water and Fire". 

EN: Opening Act will be covered by the amazing alternative gothic metal band Honoris Causa: https://www.facebook.com/honoriscausaband/

International band Honoris Causa based in Prague began its journey at the turn of 2019 and 2020 as an alternative

gothic metal project. In 2020 they recorded and released their debut EP "Reaching for Darkness".

After this he band already had material for recording a full-length album but decided

to take a different approach. In four they recorded another EP. Five original songs are critique of

humanity, obsession with beauty and fortune, social media and superficial values. Based on that

the EP released on 14th of October 2023 was named Homo Homini Lupus.

Cremisi will be the second act of the evening: facebook.com/cremisiband16

The italian Symphonic Epic metal band’s plan is focused on the History of Arts: they tell historical events in an epic way, thanks to the whole symphonic orchestra present in all the songs.

In 2019 the first full length “Dawn of a New Era” about the italian renaissance came out. Since then, Cremisi played concert in Italy and in Europe: Slovenia, Slovakia, Hungary, Romania.

In 2022 Cremisi publishes “Iustizia”: an EP inspired by the figure of the Fire, telling stories about the bonefire of vanities.

 

Cronica is closing the event: facebook.com/cronicaPL

They are a heavy folk band founded in 2014 in Jaworzno, Poland.

So far, 3 releases of the group have been released: Świt Historii ("Dawn of History") 2015 EP; Na tej ziemi ("On This Earth") 2016 LP; "Ukony" 2022 LP.

Since the beginning of its activity, the band has been actively giving concerts throughout the country and abroad. Cronica can be proud of joint performances with top bands from Poland and all over Europe, participation in many music festivals, among others Pol'and'Rock Festival, Slavic Folk Metal Night, Barbar Fest (CZ), or Lughnasad (CZ).

Together these three amazing bands are going to promote their last published pieces of arts: Cronica's last single is "Woda" ("water" in polish) and Cremisi will perform entirely their last EP about the bonfire of vanities. This is the reason why we decided to name this tour "ELEMENTS UNLEASHED: a Journey between Water and Fire".

Pořadatel