MDMA as Relationship Super Glue
PŘEDNÁŠKA / Osobní rozvoj

MDMA as Relationship Super Glue

středa 26. června od 18:30
FF UK, Praha
Vstupenky
od 199 do 555 Zobrazit ceny
prodej do 26. června

Základní vstupenka

Základní cena 333 Kč Koupit

Studenti / důchodci

Základní cena 255 Kč Koupit

Podporovatelé

Základní cena 555 Kč Koupit

Členové CZEPS

Základní cena 222 Kč Koupit

Hluboko do kapsy

Základní cena 199 Kč

O akci

Charles Wininger has been a psychotherapist in private practice in New York City since 1989. He’s a licensed psychoanalyst and mental health counselor, and is the author of Listening to Ecstasy -- The Transformative Power of MDMA. As an elder in New York’s underground psychedelic community, he stands (alongside Rick Doblin) as one of the reference-points for MDMA activism in the United States. 

Charles teaches about the responsible use of MDMA as a kind of relationship superglue that catalyzes a sense of belonging. For fifteen years, he has been experimenting, learning, and perfecting practices and protocols to minimize risks and maximize the benefits of “serious fun.” These experiences have been shown to encourage emotional openness and vulnerability, improve relating skills, and foster deep, healing, and lasting connections between people. His work bridges the gap between therapeutic and recreational uses of this medicine, walking a celebratory middle path between the clinic and the club. 

Charley has spoken to audiences around the world about the uses of MDMA with particular focus on emotional healing, romantic bonding, grief work, and creative approaches to aging, along with the value of pleasure, fun, and joy as transformational experiences. 

The Psychedelic Touch of Love: MDMA as Relationship Superglue 

Can couples bond through bliss? Can MDMA and other such medicines help imbue a relationship with the strength that’s needed to get through the hard times? As the “chemical of connection,” MDMA can offer couples a visceral experience of their “we-ness,” and help them rekindle the kind of love that brought them together in the first place.

The inevitable complaints and resentments that can plague a couple are put into perspective when the container for the relationship is one of joy, play and profound connection. Charley Wininger and his wife Shelley describe how the skillful use of MDMA for both healing and pleasure, especially over time, can have a cumulative effect that can help a couple build a sustainable bond. 

_______________

CZ:

Charles Wininger působí od roku 1989 jako soukromý psychoterapeut v New Yorku. Je licencovaným psychoanalytikem a poradcem pro duševní zdraví a autorem knihy Listening to Ecstasy -- The Transformative Power of MDMA. Jako starší člen newyorské undergroundové psychedelické komunity je (vedle Ricka Doblina) jedním z referenčních bodů MDMA aktivismu ve Spojených státech. 

Učí o zodpovědném užívání MDMA jako o jistém vztahovém “lepidle”, které katalyzuje pocit sounáležitosti. Jako hostitel skupinových zážitků v New Yorku již patnáct let experimentuje, učí se a zdokonaluje postupy a protokoly, aby minimalizoval rizika a maximalizoval přínosy „vážné zábavy“. Ukázalo se, že tyto zkušenosti podporují emocionální otevřenost a zranitelnost, zlepšují vztahové dovednosti a podporují hluboká, léčivá a trvalá spojení mezi lidmi. Jeho práce překlenuje propast mezi terapeutickým a rekreačním využitím této medicíny a kráčí oslavnou střední cestou mezi klinikou a klubem.

 

Psychedelický dotek lásky: MDMA jako “lepidlo” pro vztahy 

Může páry sblížit blaženost? Může MDMA a další podobné látky pomoci vdechnout vztahu sílu, která je potřebná k překonání těžkých časů? MDMA jako „chemická substance spojení“ může párům nabídnout niterný prožitek jejich společného „my“ a pomoci jim znovu zažehnout druh lásky, který je svedl dohromady.

Nevyhnutelné stížnosti a zášť, které mohou pár sužovat, se dostanou do pozadí, když se nádoba vztahu stane tvarem radosti, hry a hlubokého spojení. Charley Wininger a jeho žena Shelley popisují, jaký může mít vědomé užívání MDMA pro léčení i potěšení, zejména v průběhu času, kumulativní účinek, který může párům pomoci vybudovat trvalé pouto.

 

Více informací

Akce bude probíhat v anglickém jazyce. 

Pořadatel

Česká psychedelická společnost, z.s.