Jan Sychra: Ptáci města Brna a jejich významné lokality
PŘEDNÁŠKA / Zájmy / Hobby

Jan Sychra: Ptáci města Brna a jejich významné lokality

čtvrtek 6. června od 17:00
Dům umění města Brna, Brno
Vstupenky
Cena 50
konec prodeje 8 dní

O akci

Přednáška o výskytu ptáků ve městech, příčinách synantropizace (života v blízkosti lidských obydlí) a aktuálních poznatcích o ptácích v Brně. Přednáška neopomene ani významné ornitologické lokality v rámci Brna, aktuální ohrožení brněnských ptáků a jejich biotopů a možnosti jejich ochrany. To se bude mimo jiného týkat i ohrožení významné lesní lokality u Riviéry s nocovištěm havranů a kavek.

Jan Sychra je lektor a kurátor zoologických sbírek na Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, předseda Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické. Zaměřuje se na výzkum bezobratlých ve stojatých vodách, ptáky ve městech, mokřadech a v zemědělské krajině a praktickou ochranu živočichů a jejich biotopů. Zároveň se věnuje výuce, propagaci a osvětě v ochraně přírody.

Přednáška se koná v rámci doprovodného programu výstavy Tomáš Šenkyřík: Zvukové krajiny Brna, zvuky lidské a mimolidské v Domě umění města Brna.

Více informací

HAVRANÍ STEZKY
Ve stejný den, tedy čtvrtek 6. června, bude v hale Domu umění umístěna jednodenní videoinstalace Dušana Urbance s názvem Havraní stezky. Soubor video kreseb zachycuje časosběrným způsobem trasy poletujících havranů. Záznamy vznikaly v letech 2021–2024 v okolí stávajícího havraního nocoviště poblíž bohunického univerzitního kampusu v Brně.

Pořadatel

Dům umění města Brna