The Pre-Script Intensive - Dr. Jordan Shallow
PŘEDNÁŠKA / Sport / Vzdělávání / Zájmy / Hobby / Zdraví / Životní styl / Jiné

The Pre-Script Intensive - Dr. Jordan Shallow

30. listopadu – 1. prosince od 9:00
Strange Training, Brno
Vstupenky
Cena 14 900
prodej do 29. listopadu
do zdražení 96 dní

O akci

We bring you another big name from the world of strength training! Jordan Shallow aka "The Muscle Doc" for the first time in the Czech Republic! In December you can look forward to a supercharged two-day seminar under his guidance. Two days packed with information and practice that will take you to the next level as a coach or physiotherapist! You don't want to miss this!

Who is Jordan Shallow?

Find out more here - https://themuscledoc.com/

This is a two-day course centred around establishing a principles-based approach to assessing and addressing dysfunction at both the upper and lower extremities. This two-day event will go into the in-depth structure-function relationships at the ribcage, shoulder, pelvis and hip. Trainers will leave this weekend confidently able to assess for movement faults, and expediently program to improve function. 

 

Day One: Upper Extremity

AM Module 1:

 • Introduction
 • Model Building, “all models are wrong, but some models are useful” 
 • Structure-Function Relationships
 • Stability vs Strength
 • Exercise Indexing

AM Module 2:

 • Upper Extremity Functional Anatomy 
 • 4 Joints of the Shoulder
 • Rib Cage and Breathing Mechanics 

LUNCH BREAK

PM Module 1: 

 • Pecs, Lats, Deltoids:
  Length-Tension Relationships and Integrative Exercise Programming

PM Module 2: 

 • Biceps, Triceps, Traps:
  Length-Tension Relationships and Integrative Exercise Programming 

 

Day Two: Lower Extremity

AM Module 1: 

 • Lower Extremity Functional Anatomy 
 • Hip and Pelvis: Structure-Function Anatomy 

AM Module 2:

 • Gait Cycle Mechanics
 • Adductors, Glutes, Hip Flexors

LUNCH BREAK

PM Module 1: 

 • Hamstring, Quad:
  Length-Tension Relationships and Integrative Exercise Programming

PM Module 2: 

 • Glute, Calf:
  Length-Tension Relationships and Integrative Exercise Programming

 

30.11. - 1.12. 2024

Strange Training, Brno, Czech Republic

Šamalova 62/a

www.strangetraining.cz

 

Price:

Early bird price: CZK 14,900 (€602) - ends 2.9.2024!

Standard price: CZK 17,500 (€707)

LIMITED CAPACITY!

 

The seminar will be held entirely in English.

For any additional information or questions, write to info@strangetraining.cz

Více informací

Přinášíme vám další pecku ze světa silového tréninku! Jordan Shallow aka „The Muscle Doc“ poprvé v České republice! V prosinci se můžeš těšit na nadupaný dvoudenní seminář pod jeho vedením. Dva dny nabité informacemi a praxí, která tě jako trenéra nebo fyzioterapeuta posune o level výš! O tohle nechceš přijít!

Kdo je Jordan Shallow?

Zjisti více zde - https://themuscledoc.com/

Tento dvoudenní kurz zaměřený na vytvoření přístupu založeného na principech hodnocení a řešení dysfunkcí horních i dolních končetin. Během víkendu se budeme zabývat hlubokými vztahy mezi strukturou a funkcí hrudního koše, ramene, pánve a kyčle. Trenéři budou po tomto víkendu schopni posoudit pohybové poruchy a účelně naprogramovat zlepšení jejich funkce.

První den: Horní končetina

Dopolední modul 1:

- úvod

- tvorba modelů, "všechny modely jsou špatné, ale některé modely jsou užitečné"

- vztah mezi strukturou a funkcí

- stabilita vs síla

- rozdělení cviků

Dopolední modul 2:

- funkční anatomie horní končetiny

- 4 ramenní klouby

- hrudní koš a dechová mechanika

Obědová pauza

Odpolední modul 1:

-prsní svaly, hrudní svaly, deltové svaly:

„Length-tension relationships and integrative exercise programming“

 Odpolední modul 2:

- biceps, triceps, trapézy:

„Length-tension relationships and integrative exercise programming“

 

 Druhý den: Dolní končetina

Dopolední modul 1:

- funkční anatomie dolních končetin

- kyčel a pánev: anatomie struktury a funkce

Dopolední modul 2:

- mechanika cyklu chůze

- adduktory, hýžďové svaly, kyčelní flexory

Obědová pauza

Odpolední modul 1:

- Hamstringy, kvadricepsy:

„Length-tension relationships and integrative exercise programming“

Odpolední modul 2:

- Hýždě, lýtka:

„Length-tension relationships and integrative exercise programming“

 

30.11. - 1.12. 2024

Strange Training, Brno, ČR

Šámalova 62/a

www.strangetraining.cz

Cena:

Early bird cena: 14 900 Kč (€602) - končí 2.9.2024!

Standard cena: 17 500 Kč (€707)

OMEZENÁ KAPACITA!

Seminář bude veden kompletně v anglickém jazyce!

 

Pro případné doplňující informace nebo dotazy pište na info@strangetraining.cz

Pořadatel