Předprodej byl ukončen

Martina Hajdyla Lacová: Bodies in Progress 30
DIVADLO / Představení / Hudba / Osobní rozvoj / Tanec – Moderní, Scénický / Umění – Konceptuální

Martina Hajdyla Lacová: Bodies in Progress 30

neděle 9. června od 19:30
Industra, Brno

O akci

Bodies in Progress 30

„Jakmile si žena uvědomí početí, přestává být jednotlivcem, nýbrž obývanou množinou.“ (Joan Raphael-Leff)

Každý pohyb zrcadlí dialog mezi někým a něčím, co teprve přijde a zároveň loučením s někým, kým jsme byli. Komplexní dynamika drzých i citlivých interakcí ve sdíleném prostoru, který obývají současně minulost i budoucnost.

Jaký vliv má na ženu zkušenost sdílené existence?
A jak se jí obývá tělo v průběhu tohoto procesu?

Všichni jsme začali život v těle jiné lidské bytosti – ponořeni do systémové výměny, absorbující živiny z těla matky stejně jako hormonální deriváty emocí a zároveň vylučující náš biologický odpad skrze její tělesné otvory. Slovy psychoanalytičky Joan Raphael-Leff tahle základní zkušenost interkorporality, kde „já“ a „cizí“ existují v propojení, otevírá prostor pro hlubokou reflexi toho, jak naše první propojení ovlivňují celý náš život.

Bodies in Progress se bude uvádět exkluzivně pouze v období duben až červenec 2024, tedy mezi 22. a 38. týdnem těhotenství Martiny Hajdyla Lacové. Každé uvedení je tedy neopakovatelnou událostí.

Martina Hajdyla Lacová je slovenská tanečnice, choreografka a pedagožka žijící v Praze. Absolvovala Konzervatórium J. L. Belluv Banskej Bystrici a magisterské studium pedagogiky tance na pražské HAMU, na které aktuálně studuje doktorský program. Je zakládající členkou a uměleckou ředitelkou nezávislé taneční platformy ME-SA. V roce 2015 získala cenu Tanečnice roku za svůj výkon v inscenaci SuperNaturals, v roce 2023 cenu Českých center za výkon v představení SOFT SPOT. Za výkon v sólovém představení L / One of the Seven byla nominovaná na Cenu Thálie 2016. Martina ve své tvorbě využívá tanec jako koncept, jako součást komunikace a interakce, jako přirozený pohyb lidských těl.

Vystupující

Martina Hajdyla Lacová (SK) – web / fb / insta / youtube