Vánoční koncert. Tradičně - Moderně - Slavnostně
KONCERT / Hudba – Blues, Folk / Country, Jazz, Klasika, Spirituální, Worldmusic

Vánoční koncert. Tradičně - Moderně - Slavnostně

středa 25. prosince od 17:00
Kostel sv. Salvátora, Praha
Vstupenky
Cena 700
prodej do 25. prosince

O akci

Pro nadcházející Vánoce 2024 jsme pro Vás přichystali inovovaný program ve vytápěném Kostele u Sv. Salvátora (Salvátorská ulice u ulice Pařížské) s komorním orchestrem CONSORTIUM PRAGENSE ORCHESTRA a se sólisty: Štěpánka Heřmánková - soprán a Miroslav Laštovka - trubka
Délka – cca 65 minut.
Kostel je vytápěn

 

PROGRAM: 

A. VIVALDI                   ZIMA (ze Čtvera ročních období)

J. PACHALBEL            Canon v D-dur

A. CORELLI                 Vánoční koncert (Pastorale)

J. S. BACH                   AIR

G. F . HÄNDEL            ORATORIUM MESIÁŠ : „ Rejoice, rejoice“

A. CORELLI                 PASTORÁLE

traditional                    ADESTE FIDELES

vánoční píseň             BIM BAM

W. SANDYS                 The FIRST NOEL

S. NELSON                  FROSTY the SNOW MAN

tradicional                   AMAZING GRACE

L. COHEN                    HALLELUJA

W. GOMEZ                   AVE MARIA

tradicional                   WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS

R. WILLIAMS               GREENSLEEVES

J. STYNE                     LET IT SNOW!

J. LIVINGSTON           SILVER BELLS

G. GERSHWIN             SWING TIME

I. BERLIN                     WHITE CHRISTMAS

F. GRUBER                 TICHÁ NOC

koncert trvá asi 65 minut

Více informací

 

CONSORTIUM PRAGENSE ORCHESTRA

je komorní orchestr s předními českými hráči a vynikajícími sólisty: Štěpánkou Heřmánkovou (soprán), Miroslavem Laštovkou (trubka, vedoucí orchestru) a Michala Hanzalem (klavír/varhany) se zaměřením nejenom na klasickou hudbu, ale i hudbu modernějších žánrů.

 

Štěpánka Heřmánková - soprán

je absolventkou Konzervatoře v Praze, dodnes ve studiu zpěvu pokračuje u prof.Evy Zikmundové. Hlavní náplní této zpěvačky je koncertní a divadelní činnost. Je stálým hostem divadla J.K.Tyla v Plzni, hostovala v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, v ND Praha.

Pravidelně spolupracuje s různými komorními a symfonickými orchestry (Severočeská filharmonie Teplice, Filharmonie Hradec Králové, Západočeský symf .orchestr Mariánské lázně, Karlovarský symf. orchestr, komorní smyčcový soubor Consortium Pragense, Thuri ensemble a další.) a sbory, se kterými se účastní koncertů a hudebních festivalů u nás i v zahraničí, pravidelně je zvána např. do Německa a Holandska.

.

Miroslav Laštovka - trubka

narodil se v Kladně. Od dětství se věnuje hře na housle, které posléze vystřídala trubka. Trubce se věnuje zprvu na LŠU, později po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek i na Státní konzervatoři. Již během studia působil jako 1. trumpetista ve Středočeském symfonickém orchestru v Poděbradech. V roce 1987 se stal 1. trumpetistou Mezinárodní filharmonie mládeže, řízené J. Bělohlávkem. Se kterou podnikl o rok později turné po východní Evropě. V Na AMU se plně uplatnila záliba M. Laštovky ve hře na vysokou trubku, kterou zde také vystudoval. Kromě několika soutěží se zúčastnil i mistrovských barokních kurzů (v Blankenburgu). V současné době je členem orchestru Státní opery Praha a jako sólista působí nejen v Praze, ale i v celém českém regionu. Společně s komorním souborem CONSORTIUM PRAGENSE podnikl koncertní turné po Itálii, BRD, Španělsku. Kromě tohoto souboru spolupracuje již několik let jako sólista s komorními orchestry VIRTUOSI PRAGENSE a MUSICI DI PRAGA, se kterým má i kompaktní desku.

.

Kostel sv. Salvátora

Salvátorská ulice - na rohu s Dušní ulic (u Pařížské), Praha 1

Stavbu kostela sv. Salvátora umožnilo vydání náboženského majestátu císaře Rudolfa II. ze dne 9. července 1609, kterým panovník uzákonil náboženskou svobodu v Čechách. Základní kámen byl položen v roce 1611 a kostel dostavěn o tři roky později. Stavebníky byli němečtí protestanti augšpurského vyznání. Majitelé a uživatelé kostela se poté v důsledku politických událostí několikrát měnili. Za josefínských reforem byl kostel i později zde vzniklý klášter mnichů paulánů zrušen a zřízena mincovna. Poté, co ukončila činnost, koupili v roce 1863 kostel sv. Salvátora čeští evangelíci a klášterní budovy v roce 1897 pražská obec. Trojlodní staroměstský kostel sv. Salvátora, stojící mezi ulicemi Salvátorskou, Dušní a Kostečnou byl rekonstruován pro bohoslužebné účely, vysvěcen a tomuto účelu slouží dodnes. Sídlí tde Farní sbor Českobratrské církve evangelické.

Je to největší pražský evangelický kostel zasvěcený Spasiteli (Salvator = Spasitel).

Objekt je vytápěný a má WC.

Při jihozápadním nároží kostela stojí 52,5 m vysoká věž. Je barokní, nejvyšší patro s velkými polokruhovými okny zdobí pilastry a prolamované římsy. Střecha je zakončena osmibokou cibulovitou bání, zakrytou lucernou a makovicí. Pokud se chcete dostat až na vrchol, musíte z předsíně kostela postupovat vlevo vzhůru schodištěm nedokončené severozápadní věže. Tam zbývá zdolat ještě tři strmá a dlouhá ramena dřevěného schodiště ke třem bohužel dnes již opuštěným stolicím pro zvony. Z tohoto prostoru výše do kopule vede již pouze trám se zapuštěnými kolíky jako stupni.

Pořadatel

Koncertní společnost FIDELIO, s. r. o.