5Rytmový taneční večer s Olivií Olla Palmer
WORKSHOP / LEKCE / Osobní rozvoj

5Rytmový taneční večer s Olivií Olla Palmer

středa 3. července od 19:00
Taneční studio Palmovka, Praha
Vstupenky
Cena 550
konec prodeje 10 dní

O akci

// ENGLISH BELOW

5 RYTMŮ: OTEVŘENÝ VEČER S OLIVIÍ OLLA PALMER
STŘEDA 3. 7. 2024
PRAHA
19:00 – 21:00
---------------------
REGISTRACE:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSflExEea.../viewform
----------------------
O VEČERU
Na začátku léta do Prahy opět zavítá 5Rytmová certifikovaná lektorka Olivia Olla Palmer (UK/IT) a nabídne otevřený večer s 5Rytmy, jen pár dnů před její víkendovou pobytovou taneční dílnou v Živé vodě v Podkrkonoší.

Ať už 5Rytmů® dobře znáte, párkrát jste je vyzkoušeli, nebo je to pro vás něco nového, toto je ideální příležitost ponořit se hlouběji do 5rytmové praxe!

5Rytmů® je meditací v pohybu na vysokých vibracích pro dobrodružné duše.
Pohybová meditační praxe 5Rytmů® je tak jednoduchá, jak je hluboká. Je to forma bez tvarů poskytující skvělou rovnováhu mezi strukturou a volností.
5Rytmů® představuje rytmus Plynutí, Staccata, Chaosu, Lyriky a Klidu. Těchto pět způsobů pohybu představuje pět způsobů bytí.
Chodidla, boky, hlava, ruce a dech.
Země, oheň, voda, vzduch a éter.
Plynulost, zaměření, volnost, hravost a naplnění.
Prožitek, vyjádření, prozkoumávání, rozšíření a posílení.

5Rytmů® nás učí, jak dostat do souladu mysl, emoce a tělo.
Stejně jako v meditaci, na konci 5Rytmové vlny můžeme nalézt pocit svobody a přítomnosti v daném okamžiku. A možná ještě něco dalšího..... jste připraveni na tuto dobrodružnou cestu?

Pro účast nepotřebujete zkušenosti s 5Rytmy nebo vědomým tancem.

INFORMACE
Seminář je veden v angličtině s tlumočením do češtiny.

VÍKENDOVÁ POBYTOVÁ TANEČNÍ DÍLNA S OLIVIÍ
Kromě tohoto večeru povede Olivia v Čechách i 5Rytmovou pobytovou taneční dílnu pro ženy v centru Živá voda v Kohoutově u Trutnova - 4.-7.7.2024.
Pro více informací o této dílně navštivte naše stránky https://www.5rytmu.cz/wildmindfulness-cz/
Událost na Facebooku: www.facebook.com/events/958626448946404

---------------------
Více o 5Rytmech: http://www.5rytmu.cz/5rytmu/
---------------------

CENA
490,- Kč do 16.června
550,- Kč plná cena od 17.června

KDE
Taneční studio Palmovka
Štorchova 1555/5
180 00, Praha 8
https://topdanceprague.cz/kontakt/

---------------------
REGISTRACE:
https://docs.google.com/.../1vyo59W3Kckwc4UP0ha4.../viewform
WEB:
https://www.5rytmu.cz
 

 

*ENGLISH*

5RHYTHMS®: OPEN CLASS WITH OLIVIA OLLA PALMER (UK/IT)
WEDNESDAY 3rd July 2024
PRAGUE
7.00pm – 9.00pm
---------------------
REGISTERING:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSflExEea.../viewform
----------------------
ABOUT THE CLASS
At the beginning of summer, 5Rhythms® certified teacher Olivia Olla Palmer (UK/IT) will be coming to the Czech Republic and will hold an open evening class in Prague a few days before her week end residential workshop near Prague begins.

Whether you know the 5Rhythms® well, have tried it few times before, or you are completely new to it, this is the perfect opportunity to dive deeper into the 5Rhythms® practice!

5Rhythms® is a high vibration meditation in motion for adventurous souls.
The 5Rhythms® practice is as simple as it is profound, that provides a great balance between structure and freedom.
5Rhythms® represents the rhythm of Flowing, Staccato, Chaos, Lyrical and Stillness. These five ways of movement represent the five ways of being.
Feet, hips, head, hands and breath.
Earth, fire, water, air and ether.
Fluid, focused, freeing, funky and fulfilled.
Experience, express, explore, expand and empower.

5Rhythms® teach us how to get mind, body and our emotions in harmony.
The same as in meditation, at the end of the 5Rhythms® Wave we may find a sense of freedom and presence in the moment. And maybe something else..... are you ready for this adventurous journey?

You do not need to have any experience with 5Rhythms® or conscious dance to participate.

INFORMATION
The seminar is conducted in English with interpretation into Czech.

WEEKEND RESIDENCE WORKSHOP WITH OLIVIA
In addition to this evening, Olivia will lead a 5Rhythms residential dance workshop for women at the Živá voda center in Kohoutov near Trutnov from 4th till 7th July.
For more information about this workshop, visit our website https://www.5rytmu.cz/wildmindfulness-en/
Facebook event: www.facebook.com/events/958626448946404

---------------------
More about 5Rhythms®: http://www.5rytmu.cz/5rytmu/
---------------------
PRICE
CZK 490 until the end of May
CZK 550 full price from June 1

WHERE
Dance studio Palmovka
Štorchova 1555/5
180 00, Prague 8
https://topdanceprague.cz/kontakt/

---------------------
REGISTRATION:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSflExEea.../viewform

WEBSITE:
https://www.5rytmu.cz
 

Více informací

----------------------

Olivia Olla Palmer

Olivia je certifikovaná lektorka na úrovni "Waves" i "Heartbeat" (Vlny a Tlukot srdce), mentorka, facilitátorka a tanečnice 5Rytmů® od Gabrielle Roth. Narodila se v Londýně a od roku 1986 je jejím domovem Itálie. Její život je zasvěcen studiu tance a v roce 2006 začala svou cestu s praxí 5Rytmů®. V roce 2014 získala certifikaci lektorky na úrovni Waves/Vlny. V roce 2022 získala certifikaci 5Rhythms® na úrovni Heartbeat/Tlukot srdce, která pracuje s emocemi v pohybu.

----------------------

KONTAKT

Pořadatelka: Laďka Rosíková (Teacher in Training)

Kontakt: ladka.rosikova@email.cz

O 5Rytmech:

5Rytmů® je dynamická pohybová meditační praxe, filosofie i umění. Pohyb je tu lékem i metaforou sahající napříč všemi jazyky, kulturami a věkovými skupinami.

Mapou, po které se pohybujeme, nám jsou rytmy Plynutí, Staccata, Chaosu, Lyriky a Klidu. Systém byl vytvořen americkou tanečnicí, terapeutkou a šamankou Gabrielle Roth (1941-2012) a je praktikován desítkami tisíc lidí po celém světě.

5Rytmů® nás učí, že život je energie v pohybu, osvobozuje nás od jakýchkoliv fixních představ o lidech, místech, předmětech či myšlenkách.

Ve vlastním pohybu můžeme vnímat a sledovat vzpomínky, hledat gesta a tvary, naladit se na instinkty a intuici. Zapojujeme dech, tělo, mysl i emoce. Svobodný pohyb nás vede zpět k moudrosti těla. Na konci každé plně prožité taneční vlny nacházíme pocit svobody a přítomnosti v daném okamžiku. 5Rytmů je meditace pohybem.

Může se to zdát jednoduché, ale je třeba praxe, odevzdání se a naslouchání svému vnitřnímu světu.

Kdekoli se praktikuje 5Rytmů®, zrodí se komunita, která tančí, potí se, mění se, podporuje se a poskytuje bezpečný prostor pro každého z nás.

5Rytmů® je tvořivost, propojení, společenství.

Pro více informací nahlédněte na naše webové stránky www.5rytmu.cz

 

----------------------

Olivia Olla Palmer

Olivia is a certified teacher in both the "Waves" and "Heartbeat" levels, mentor, facilitator, and dancer of Gabrielle Roth's 5Rhythms©. Born in London, she has made Italy her home since 1986. Her life has been dedicated to the study of dance, and in 2006, she started her journey with the 5Rhythms practice. She received certification as a Waves level teacher in 2014. In 2022, she acquired the "Heartbeat" level certification of the 5Rhythms.

www.oliviaollapalmer.com / info@oliviaollapalmer.com

----------------------

CONTACT

Organizer: Laďka Rosíková (Teacher in Training)

Contact: ladka.rosikova@email.cz

About 5Rhythms®:

Created by Gabrielle Roth and practiced by tens of thousands worldwide, 5Rhythms® is a philosophy, perspective, performance art and a dynamic movement practice rooted in the principle that if you put the psyche in motion it will heal itself. Movement is both the medicine and the metaphor, reaching across all languages, cultures and age groups to transform suffering into art, art into awareness, and awareness into action. Wherever the 5Rhythms are practiced, a community is born to dance, to sweat, to change, to support, and to provide a safe space for each of us to shatter the ego’s hold and awaken the juicy, unpredictable, fascinating, edge-walking, rock star part of ourselves that yearns to be free.

Creativity. Connection. Community.

www.5rhythms.com