Předprodej byl ukončen

Breakfast Workshop: Dopady rozhodnutí Soudního dvora EU
SETKÁNÍ / MEETING / WORKSHOP / LEKCE / Jiné

Breakfast Workshop: Dopady rozhodnutí Soudního dvora EU

pondělí 17. června od 9:30
Zenwork Palác ARA, Praha

O akci

Breakfast Workshop: Dopady rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci Fondee na český kapitálový trh

Datum a čas: pondělí 17. června 2024, 9:30 - 11:30 (s přestávkou), registrace od 9:00
Místo: Palác ARA, Perlová 371/5, Praha 1

Organizátor: FINREG PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.

Vstupné: 420 Kč (neplatí pro klienty FINREG PARTNERS).

Přihlášení:    prostřednictvím odkazu nebo QR kódu
                       pro klienty FINREG PARTNERS emailem na office@finreg.cz

Rozhodnutí Evropského soudního dvora v Lucemburku

Naše kancelář FINREG PARTNERS úspěšně zastupovala klienta ve věci před Soudním dvorem Evropské unie (SDEU). Rozhodnutí se týká výkladu evropské směrnice MiFID II (směrnice 2014/65/EU). Rozhodnutí má zásadní dopady na českou právní úpravu kapitálových trhů, zejm. jde-li o předávání pokynů investičních zprostředkovatelů do zahraničí. V případu však tiše rezonuje mnohem významější téma – maximální či plná harmonizace MIFID2.

Program setkání s FINREG:

Část 1:

 • Rozbor případu a rozhodnutí SDEU: Detailní analýza případu, který vedl k rozhodnutí SDEU, a jeho dopad na investiční zprostředkovatele.
 • Dopad rozhodnutí na český kapitálový trh: Jaké konkrétní změny a přizpůsobení budou nutné pro české investiční zprostředkovatele, včetně praktických příkladů.

Část 2:

 • Diskuse o souladu ZPKT s MiFID II: Budeme diskutovat o možných nesrovnalostech mezi ZPKT a MiFID II, které mohou mít dopady v praxi.
 • Praktické rady a postupy: Poskytneme doporučení a postupy, jak se přizpůsobit novým požadavkům a zajistit soulad s legislativou.

Proč se zúčastnit?

 • Získejte vhled do aktuálního stěžejního rozhodnutí SDEU a jeho důsledků.
 • Pochopte, jak může toto rozhodnutí ovlivnit váš obchodní model a záměry.
 • Diskutujte o dalších možných rozporech s MiFID II a jejich řešení.
 • Navazujte nové kontakty a rozšiřujte svoji profesionální síť.
 • Využijte příležitost konzultovat své otázky s experty z naší kanceláře.

Více informací

Pro koho je akce určena?

 • Investiční zprostředkovatelé
 • Pracovníci obchodníků s cennými papíry a dalších finančních institucí
 • Compliance a právní oddělení firem na kapitálových trzích
 • Studenti právních oborů se zájmem o evropské finanční právo
 • Akce není určena pro externí právní poradce, kteří se věnují finanční regulaci

Občerstvení: Ranní občerstvení bude zajištěno

Přihlášení: Počet míst je omezený, proto se přihlaste co nejdříve.

Přijďte se dozvědět více o významných změnách v oblasti práva kapitálového trhu a jak se na ně připravit. Rádi vám poskytneme další odbornou podporu a poradenství na základě vašich konkrétních potřeb.

Pořadatel

FINREG PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.