Ozvěny Beatfestu 2024
KONCERT / Hudba – Rock

Ozvěny Beatfestu 2024

čtvrtek 24. října od 19:00
KC Semilasso, Brno
Vstupenky
od 400 do 500 Zobrazit ceny
prodej do 24. října

Stání sál

Základní cena 400 Kč Koupit

Sezení balkón - nečíslované

Základní cena 500 Kč Koupit

O akci

Ozvěny Beatfestu 2024

čtvrtek 24. října 2024 od 19.00

KC Semilasso, Palackého tř. 126, Brno

Letošní ročník Ozvěn Beatfestu
nese podtitul 40 leto poté a přípomene výročí

40 let existensetce pražské skupiny
VÍTKOVO KVARTETO

a 40 let od zákazu legendární brněnské skupiny
KRABAT

hosty večera budou
Vilém Majtner a Martin Kudla Kudlička
 

Stání sál 400 Kč (na místě 500 Kč)

Sezení balkón 500 Kč (na místě 600 Kč)

Vystupující

Vítkovo kvarteto (CZ) – fb / soundcloud / insta / youtube / Spotify Krabat (CZ) – web

Více informací

Všeobecné podmínky pro návštěvníky koncertu

1) Návštěvník koncertu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.

2) Návštěvník koncertu je povinen dodržovat protiepidemická a hygienická pravidla platná v době konání koncertů.

3) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.

4) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.

5) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání koncertu nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.

6) Je zakázáno vodit do prostoru konání koncertu psy a jiná zvířata.

7) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.

8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.

9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.

10) Předprodej končí před dnem konání nebo doprodáním vstupenek uvolněných pořadatelem do předprodeje. V den konání platí na pokladně koncertu cena na místě.