brut.ALL no.02 w/ Vera Grace
TANEČNÍ PARTY / Hudba – Techno

brut.ALL no.02 w/ Vera Grace

pátek 29. listopadu od 21:00
ENTER Club, Brno
Vstupenky
Cena 299
prodej do 29. listopadu

O akci

CZ 
Netradiční mejdan 𝐛𝐫𝐮𝐭.𝐀𝐋𝐋 ⨻ se speciální výzdobou a 360° stageí hlasí pokračování! Bude to pátek, 𝟐𝟗.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟒.

Pozvání přijala temná amsterdamská vládkyně 𝐕𝐞𝐫𝐚 𝐆𝐫𝐚𝐜𝐞, která s sebou příveze solidní nadílku syrového a industriálního techna!  Skvělá zpráva je také to, že se v České republice bude jednat o její velkolepou premiéru!

Line v neposlední řadě doplní kvalitní domácí support v podobě DJs: Battago, Andy Smitth, ADHD a Nikoala. Pochopilně však nebude chybět ani residentní duo - Deck a Phil Albedo.

EN 
The unusual rave party 𝐛𝐫𝐮𝐭.𝐀𝐋𝐋 ⨻ with special decorations and a 360° stage announces its continuation! It will take place on Friday, 𝟐𝟗𝐭𝐡 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟒. 

The invitation has been accepted by the dark Amsterdam queen 𝐕𝐞𝐫𝐚 𝐆𝐫𝐚𝐜𝐞, who will bring a solid load of raw and industrial techno!  The great news is that this will be her grand premiere in the Czech Republic.  

The lineup will also be complemented by high-quality local support from DJs: Battago, Andy Smitth, ADHD, and Nikoala. Of course, the resident duo - Deck and Phil Albedo - will also be present. 
 

  • brut.ALL
  • Fri. 29.11.2024
  • ENTER Club Brno [Křížkovského 22]
  • Start 21:00

L̶i̶n̶e̶-̶u̶p̶:̶
> Main stage:
Vera Grace
Battago
Phil Albedo
Deck
Andy Smitth
ADHD
Nikoala

Pořadatel