Předprodej byl ukončen

Život v Ghaně
PŘEDNÁŠKA / KONFERENCE

Život v Ghaně

čtvrtek 19.1.2017 od 19:00
Expediční klubovna, Brno

O akci

Příběh o tom, jak jsme věřili, že i druzí myslí, to co říkají stejně vážně jako my...

...pronajali jsme dům, naočkovali sebe, děti i babičku, abychom se v Ghaně připojili ke kamarádovu projektu...dokud jsme byli v ČR všechno bylo jasné, všechny problémy řešitelné, jakmile jsme dorazili do Afriky, všechno bylo jinak...

Povyprávíme o tom, co všechno nám Afrika za ty 3 měsíce stačila dát...​