Předprodej byl ukončen

Hattie Wragg - Queen's Wood Studio - Workshop BDD 2018
WORKSHOP

Hattie Wragg - Queen's Wood Studio - Workshop BDD 2018

pátek 5.10.2018 od 13:00
Hotel Avion, Brno

O akci

DATUM A ČAS WORKSHOPU: 5/10/2018 13:00-17:00

NAVRHNĚTE SI A VYROBTE VLASTNÍ SET

3 STŘÍBRNÝCH PRSTENŮ A/NEBO MIDI PRSTENŮ

 

Každý stříbrotepec začne tím, že vytvoří prsten. Tento workshop účastníky naučí základy tohoto starobylého řemesla, kdy si zájemci vyzkouší svou zručnost v navrhování šperků pomocí recyklovaného stříbra a netoxických alternativ k obvyklým chemikáliím. Účastníci budou mít možnost hrát si s různými strukturami a povrchovými úpravami pomocí šperkařskćh nástrojů, ocelových plechů a dalších netradičních technik. Výslední produkty vůbec nemusí být dokonalé - cílem workshopu je experimentování s různými přístupy.

 

Nechte své ruce mluvit za sebe jedinečnou kombinací prstenů, které jste si sami vytvořili.

 

Co s sebou: Gumička do vlasů, uzavřená obuv.

 

Speciální požadavky: Nejsou požadovány žádné speciální dovednosti.

 

Maximální kapacita workshopu je 10 osob.

Workshop bude veden v anglickém jazyce.

Každá vstupenka na workshop zároveň platí i jako vstupenka na festival.

English 

DESIGN AND MAKE YOUR OWN SET OF 3 STERLING

SILVER STACKING RINGS AND/OR MIDI RINGS

Every silversmith begins by making a ring. In this workshop you will learn the basics of this ancient craft and try your hand at jewellery design, using recycled silver and non-toxic alternatives to the usual chemicals. For your three rings you will have the opportunity to play with different textures and finishes using a variety of hammers, steel texture plates, and some more unconventional mark-making techniques. Your rings don't even have to be straight - you can experiment with line, creating graphic shapes or curves.

 

Let your hands speak with a unique combination of rings you've made yourself.

 

What to bring: Hair tie, closed shoes.

 

Knowledge requirements: No prior skills or knowledge necessary.

 

Maximum capacity of the workshop is 10 persons.

The workshop will be held in English.

Each workshop ticket is also a ticket to the festival.