Předprodej byl ukončen

Crafting plastics! + Malai - workshop BDD 2018
WORKSHOP

Crafting plastics! + Malai - workshop BDD 2018

pátek 5.10.2018 od 10:00
Hotel Avion, Brno

O akci

ZKOUMEJTE A VYTVOŘTE SI VLASTNÍ BIOPLAST

A APLIKUJTE HO VE VÝSLEDNÉM PRODUKTU

-----------------------------------------------------------------------

Workshop je zaměřený na porozumění vlastnostem biologické rozložitelnosti v materiálech. Účastníci prozkoumají soubor různých low-tech technik práce s biokompozity a bioplasty. Budou schopni navrhnout a vytvořit malý předmět / výrobek / materiál.

 

Když mluvíme o biologicky rozložitelných materiálech v našem každodenním životě, mnozí z nás si představují jejich špičkové zpracování. Naše zkušenosti s plasty nás učí, že jakmile jsou plasty vyrobeny, nemůžeme změnit jejich tvar. Co kdybychom vám řekli, že práce s inovativními udržitelnými materiály, jako je kokosová kůže nebo bioplasty na bázi rostlin, nebyla nikdy jednodušší a můžete si je vzít přímo k vám domů? Díky workshopu budou mít účastníci šanci pochopit snadný způsob výroby alternativních plastických hmot a zároveň pracovat s nově vyvinutými rostlinnými materiály. Naučí se navrhovat a vytvářet vlastní kus bioplastu, dozví se více o biologické rozložitelnosti a vlastnostech materiálu a pochopí klíčové procesy při vytváření udržitelného organického materiálu.

 

Maximální kapacita workshopu je 10 osob.

Workshop bude veden ve slovenském jazyce.

Každá vstupenka na workshop zároveň platí i jako vstupenka na festival.

 

Více informací

english

EXPLORE AND MAKE YOUR OWN BIOPLASTIC

MATERIAL AND APPLY IT IN YOUR FINAL PRODUCT

---------------------------------------------------------------------------

Workshop is focused on understanding feature of biodegradability in materials. Participants will be exploring set of different  low-tech techniques of working with biocomposites and bioplastics. They will be able to design and create a small item / product / material composition.

 

When talking about biodegradable materials in our everyday lives many of us imagine high-tech processes. Our experience with plastics has taught us that we can´t change its form once it´s done. What if we told you that working with innovative sustainable materials, like coconut leather or plant based bioplastic has never been easier and you can take it directly to your home? You won´t only get a chance to experience an easy way of crafting plastics but you´ll also leave guilt-free as we will work with newly developed plant-based materials. As you´ll design and create your own bioplastic piece, we will learn more about the biodegradability and material´s features and understand the key processes in creating a sustainable organic material.

 

Maximum capacity of the workshop is 10 persons.

The workshop will be held in Slovak.

Each workshop ticket is also a ticket to the festival.