Předprodej byl ukončen

Jak působí výtvarná díla na lidský mozek?
PŘEDNÁŠKA / KONFERENCE

Jak působí výtvarná díla na lidský mozek?

středa 24. dubna od 20:30
Univerzitní kino Scala, Brno

O akci

Příběh, emoce, vzpomínky. To všechno dokáže u nás vyvolat vizuální umění, ať už jde o výtvarná díla, mediální obrazy anebo reklamu. Často se hovoří o vztahu mezi umělcem a jeho tvorbou, ale už méně o tom, jak ovlivňují umělecká díla běžné lidi a jejich mozek. Nahlédněte s výzkumníkem Petrem Adámkem z Národního ústavu duševního zdraví do výzkumu na pomezí psychologie vizuálního vnímání, umělecké teorie a neurověd. Přednášející je součástí výzkumné skupiny Obraz, mysl a mozek, která se zabývá vlivem výtvarných děl na lidský mozek. 🧠👨‍🎨🖼️

 

Petr Adámek bude poutavě vyprávět o:

- experimentálním výzkumu na pomezí psychologie vizuálního vnímání, umělecké teorie a neurověd

- ukáže výsledky experimentu v magnetické rezonanci, který se zabýval tématem pohledu v portrétním malířství

- problematice umělecké intence zkoumané pomocí eye-trackingu

- experimentu, jež se pokusil odhalit mechanismus, který stojí za tím proč na nás některé obrazy tak silně působí

- konkrétních výzkumných záměrech a dílčích výsledcích interdisciplinární skupiny Obraz, mysl, mozek

 

Po přednášce je připravená diskuze.

 

Petr Adámek

absolvoval obor Dějiny umění na FF JU v roce 2013. Magisterský titul poté získal na Semináři dějin umění FF MU v Brně za práci pojednávající o experimentálním výzkumu umělecké intence. Již během svého studia v Českých Budějovicích aktivně spolupracoval na uměleckohistorických grantových projektech a věnoval se publikační činnosti. Při studiu v Brně se však začal zajímat o současný neurovědní výzkum a zaměřil se na oblast lidské percepce uměleckých děl. V současné době je studentem doktorského studia oboru Neurověd na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Pod vedením doc. Ladislava Kesnera pracuje ve výzkumném týmu Obraz, mysl, mozek v laboratořích Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech a zároveň spolupracuje na chodu kognitivní laboratoře Univerzity Palackého v Olomouci.

Více informací

Baví nás poznávat možnosti, lákají nás nové zkušenosti. Série přednášek o tom, jak využít život naplno.