Předprodej byl ukončen

Jiří Kovanda / Karel Adamus / Tomáš Absolon
VÝSTAVY, UMĚNÍ

Jiří Kovanda / Karel Adamus / Tomáš Absolon

9.10.2020 od 11:00 – 10.4.2021
Fait Gallery, Brno

O akci

Milí návštěvníci, z důvodu aktuálních vládních krizových opatření je Fait Gallery pro veřejnost až do odvolání uzavřena.

Pro aktuální informace sledujte naše webové a facebookové stránky a doufáme, že nás budete moci znovu navštívit co nejdříve.

___________________________________________________________________

Vstupenku lze použít kterýkoli den v rámci otevírací doby, kromě některých vybraných doprovodných programů. 

 

JIŘÍ KOVANDA / O DESET MINUT DŘÍV

Fait Gallery
kurátor: Denisa Kujelová


Jiří Kovanda ve výstavním projektu O deset minut dřív představí kromě přímých intervencí do prostoru galerie i instalace z větší části českému publiku neznámé. Střídmost realizace často velice nenápadných instalací je zjevná již v Kovandových raných akcích, ve kterých se zabýval nejjednoduššími možnostmi nonverbální komunikace. Podobně jako u jeho akcí, u kterých jeho fyzickou přítomnost postupně nahrazoval již jen její záznam, tak i jeho instalace a intervence neinvazivně demonstrují proměny a změny podob zcela běžných předmětů.

 

KAREL ADAMUS / MINIMÁLNÍ METAFORY

Fait Gallery MEM
kurátor: Denisa Kujelová


Koncepce výstavy Karla Adamuse cílí zejména na část rozsáhlého souboru Minimálních metafor, u nichž se od roku 1974 výrazně prosadila konceptualizace jeho tvorby. Tento zcela svébytný typ konceptuální poezie, skládající se z metafor tvořených verbálním či vizuálním prvkem a jeho následným významovým přehodnocením v názvu, dále od roku 1976 rozvíjel v souboru Kopií, v nichž kromě hry s pojmy originál a kopie rovněž malbou akvarelem či kresbou artikuloval nebo pozměňoval význam původního díla.

 

TOMÁŠ ABSOLON / RAFA MATA

Fait Gallery Preview
kurátor: Pavel Kubesa


Výstavní projekt RAFA MATA tematizuje vztah vnitřní estetiky vrcholového sportu – tenisu – s elaborovanými vizuálními systémy korporátního tabákového průmyslu. Dva na první pohled přísně vzdálené světy rezonují skrze svou atraktivitu. Tomáš Absolon toto ideové milieu parafrázuje ve volných abstraktních interpretacích a obrazových improvizacích.

 

Více informací

Fait Gallery

Ve Vaňkovce 2, 602 00 Brno

út–so 11.00 – 18.00

www.faitgallery.com