Brněnská Country fontána Řečkovice 2023
FESTIVAL / KONCERT / Hudba – Folk / Country, Worldmusic

Brněnská Country fontána Řečkovice 2023

sobota 17. června od 15:00
Areál Gymnázia Řečkovice, Brno

Koná se v rámci

Vstupenky
Cena 349
konec prodeje 10 dní

O akci

Brněnská Country fontána Řečkovice 2023

Den druhý - festival Country fontána

Sobota 17. června 2023 od 15.00

Areál Gymnázia Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno
(Konečná tramvaje č. 1 - Řečkovice)

TOMÁŠ LINKA & Přímá linka

IVO JAHELKA

ZELENÁČI

VKV

BOKOMARA TRIO

TALENT COUNTRY RADIA

Vystupující

Tomáš Linka (CZ) – web Ivo Jahelka (CZ) – web Zelenáči (CZ) – web VKV (CZ) – web Bokomara (CZ) – web / fb

Více informací

Bližší informace o festivalu na webu
https://www.beatpoint.cz/brnenska-country-fontana-reckovice/

Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1) Návštěvník Brněnské Country fontány je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.

2) Návštěvník Brněnské Country fontány je povinen dodržovat protiepidemická a hygienická pravidla platná v době konání koncertů.

3) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.

4) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.

5) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.

6) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.

7) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.

8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.

9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.

10) Předprodej končí před dnem konání nebo doprodáním vstupenek uvolněných pořadatelem do předprodeje. V den konání platí na pokladně festivalu cena na místě.

Koná se v rámci

Brněnská Country fontána Řečkovice 2023

Asonance - Brněnská Country fontána Řečkovice 2023 - 16. června od 19:30, Areál Gymnázia Řečkovice, Brno