Folk Team - Pavel Čadek - Folkové léto Řečkovice 2023
FESTIVAL / KONCERT / Hudba – Folk / Country, Worldmusic

Folk Team - Pavel Čadek - Folkové léto Řečkovice 2023

středa 19. července od 19:00
Areál Gymnázia Řečkovice, Brno

Koná se v rámci

Vstupenky
Cena 300
prodej do 19. července

O akci

Folkové léto Řečkovice 2023

středa 19. července 2023 od 19.00

Areál Gymnázia Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno
(Konečná tramvaje č. 1 - Řečkovice)

Vystupující

Folk Team (CZ) – web Pavel Čadek (CZ) – bandzone

Více informací

Bližší informace o festivalu na webu

https://www.beatpoint.cz/folkove-leto-reckovice/

Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1) Návštěvník Folkového léta Řečkovice je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.

2) Návštěvník Folkového léta Řečkovice je povinen dodržovat protiepidemická a hygienická pravidla platná v době konání koncertů.

3) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.

4) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.

5) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.

6) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.

7) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.

8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.

9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.

10) Předprodej končí před dnem konání nebo doprodáním vstupenek uvolněných pořadatelem do předprodeje. V den konání platí na pokladně festivalu cena na místě.

Koná se v rámci

Folkové léto Řečkovice 2023

Trapeři - Sakrapes - Folkové léto Řečkovice 2023 - 16. července od 19:00, Areál Gymnázia Řečkovice, Brno

Jitka Vrbová - Pacifik - Folkové léto Řečkovice 2023 - 17. července od 19:00, Areál Gymnázia Řečkovice, Brno

Marien - Madalen - Folkové léto Řečkovice 2023 - 18. července od 19:00, Areál Gymnázia Řečkovice, Brno

Křesťan & Druhá tráva - Garcia - Folkové léto Řečkovice 2023 - 20. července od 19:00, Areál Gymnázia Řečkovice, Brno

Slávek Janoušek - Žamboši - Folkové léto Řečkovice 2023 - 21. července od 19:00, Areál Gymnázia Řečkovice, Brno