PEOPLE AND MACHINES_from the cycle WOODS WON’T VAPORIZE
PŘEHLÍDKA / Tanec

PEOPLE AND MACHINES_from the cycle WOODS WON’T VAPORIZE

čtvrtek 6. dubna od 19:30
Co.Labs, Brno
Vstupenka do mobilu
Cena 250 Zobrazit ceny
prodej do 6. dubna

Základní vstupenka

Základní cena 250 Kč Koupit
Student, Senior, ZTP 100 Kč Koupit
Student uměleckých oborů 50 Kč Koupit

O akci

WOODS WON’T VAPORIZE

Cesta vstříc přírodě: surrealistická snová krajina přebývající v měkkých vazbách lesního ekosystému.

Jeden strom, dva stromy, tři stromy.... les. Složitý a hluboce propojený systém leží mimo naše chápání ve své vlastní časovosti. Zatímco lidé mezi sebou vedou lesní války, les dál žije své životní cykly daleko od lidské iluze kontroly. Les se nevzdává, zůstává - přežije nás, nevypaří se.

WOODS WON’T VAPORIZE vytváří surrealistickou snovou krajinu inspirovanou lesním ekosystémem a anatomií stromů. Protáhněte si kořeny, vnímejte jejich vzájemný dotek, uzemněte se, představte si rozklad svých tkání, pociťte proudění mízy, dýchejte! Skupina tanečníků spolu s širším uměleckým týmem nás provede pulzujícím znovuobjevením lesa v nás.

Tento cyklus tanečních děl vychází z dlouhodobého na proces orientovaného uměleckého výzkumu. Čerstvým absolventům a studentům posledního ročníku studia tance nabízí jednu z prvních profesionálních zkušeností a hustou síť kontaktů s umělci a s institucemi. Tvořením za pochodu a prolínáním se s publikem v několika různých výstupech představení, směřujeme k jeho finální podobě.

 

Partneři projektu: Tep 39, Praha (CZ), Pokořen, Praha (CZ), Přístav 18600, Praha (CZ), CO.LABS, Brno (CZ), Uferstudios, Berlin (DE), Marzahn Movement Studios, Berlin (DE), OFF-Bühne Komplex, Chemnitz (DE)

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Státního fondu kultury ČR, Česko-německého fondu budoucnosti, Magistrátu hlavního města Prahy, Erasmus+ Internship, Ministerstva kultury ČR, Národního plánu obnovy, Evropské unie, Statutárního města Brna a Městské části Brno-střed.

____________________________________________

ENG

WOODS WON’T VAPORIZE

A journey towards nature: a surreal dreamland that dwellsing in the soft connections of the forest ecosystem.

One tree, two trees, three trees…. woods. A complex and deeply interconnected system lies beyond our comprehension in its own temporality. While humans wage forest wars between each otherthemselves, the forest continues to live its life cycles far from the human illusion of control. The woods won’t give up - they will stay - they will outlive us, they will not evaporate.

WOODS WON’T VAPORIZE creates a surreal dreamland inspired by the forest ecosystem and the anatomy of trees. Stretch your roots, sense the mutual touch, ground yourself, imagine the decomposition of your tissues, feel the sap flow, breath! A group of dancers together with a wide artistic team take us on a vibrant re-discovery of the forest within us.

This cycle of dance works stems from a long-term, process-oriented artistic research. It offers recent graduates or students in their final year of dance studies one of their first professional experiences and access to a thick network of artists and venues. By creating on the go and interweaving with the audience in several different performance formats, we are morphing towards its final form.

 

Project partners: Tep 39, Praha (CZ), Pokořen, Praha (CZ), Přístav 18600, Praha (CZ), CO.LABS, Brno (CZ), Uferstudios, Berlin (DE), Marzahn Movement Studios, Berlin (DE), OFF-Bühne Komplex, Chemnitz (DE)

The project is supported by the State Fund of Culture of the Czech Republic, the Czech-German Future Fund, the Prague City Hall, Erasmus+ Internship, the Ministry of Culture of the Czech Republic, the National Recovery Plan, the European Union, the Statutory City of Brno and theMunicipal district of Brno - centre.

Více informací

TÝM:

Umělecké vedení a choreografie: Alica Minar

Umělecký výzkum: Dorota Michalak, Alica Minar

Performance a tvorba: Adela Maharani, Eduard Adam Orszulik, Helén Tamaskó, Lenka Vořechovská, Milena Romanenko, Neus Montané, Suze Vonk

Dramaturgie: Zuzana Žabková

Pohybová spolupráce: Breeanne Saxton

Text a výzkum: Katarína Bakošová

Hudba: Vi Huyen Tran

Scénografie a kostýmy: Anna Poleteli

Asistence při tvorbě scény a kostýmů: Hana Brandejs

Produkce: Lauren Fitzgerald and Alica Minar & col.

Koprodukce: CO.LABS

 

____________________________________________

ENG

TEAM:

Artistic direction and choreography: Alica Minar

Artistic research: Dorota Michalak, Alica Minar

Performance and creation: Adela Maharani, Neus Montané, Eduard Adam Orzsulik, Milena Romanenko, Helén Tamaskó, Suze Vonk, Lenka Vořechovská

Dramaturgy: Zuzana Žabková

Movement collaboration: Breeanne Saxton

Text and research: Katarína Bakošová

Music: Vi Tranová

Set and costume design: Anna Poleteli

Set and costume design assistance: Hana Brandejs

Production: Lauren Fitzgerald and Alica Minar & col.

Co-production: CO.LABS