Předprodej byl ukončen

Zahrada a permakultura
WORKSHOP / LEKCE / Zájmy / Hobby

Zahrada a permakultura

středa 31. května od 18:00
Bowling centrum Brno, Brno

O akci

Přijďte se nechat inspirovat přednáškou o zahradě a permakultuře. Naučíte se vytvářet funkční a udržitelné zahrady s ohledem na přírodu. Získáte znalosti o ekologickém pěstování rostlin, kompostování a zachování biodiverzity. Užijte si krásnou atmosféru zahrady a získejte nové nápady pro svou zahradu!

 V úvodu se podíváme na historií Agro-kultury, ale také na její současnost a budoucnost. Vysvětlíme si důvody vzniku Permakultry a jejich hlavní zásady. Pozornost bude věnována především alternativním přístupům a inspiracím v péči o půdu, v podpoře biodiverzity, ve střídání zelenin plodin, v pěstování polykultur, ve využívání meziplodin a v chápání pěstitelské činností v širších souvislostech. Řadu postupů již budete znát, některé boudou nové, ale na všechny se podíváme, co přinášejí a proč jsou důležité nejen pro pěstování zeleniny ale pro celý ekosystém zahrady. Inspirace alternativními přístupy a synergická řešení přispějí k rovnováze mezi produkcí potravin a životním prostřední.

Přednášející je Ing. Jan Winkler, Ph.D. z Ústavu biologie rostlin na Mendelově univerzitě v Brně.

Pořadatel