Předprodej byl ukončen

Jacopo Jenna (IT) - Some choreographies
DIVADLO / SHOW / VYSTOUPENÍ / Představení / Tanec / Umění

Jacopo Jenna (IT) - Some choreographies

pátek 23.6.2023 od 19:30
Co.Labs, Brno

O akci

Vydejte se na cestu v čase a kolem světa v inscenaci Some Choreographies (Několik choreografií) Jacopa Jenny. Performerka Ramona v ní vede neutuchající dialog s rychlou sekvencí videí, která jsou přehlídkou všech možných způsobů lidského pohybu. Tanečnice zrcadlí dění na obrazovce a svým projevem vdechuje stávajícímu 2D materiálu život, třetí rozměr a nové hodnoty a významy. V závěrečném propojení s autorskými video obrazy krajiny a živých organismů umělce Roberta Fassoneho hledá spojitost člověka s nekonečným universem.

 

Jacopo Jenna
je italský choreograf, performer a filmař, který se zaměřuje na scénickou tvorbu, videa a instalace. Vystudoval sociologii a později tanec na univerzitě Codarts v Rotterdamu.
Zapojuje se do vzdělávacích programů pro různé věkové skupiny a hledá nové možnosti, jak nahlížet na performativní umění. Spolupracoval s různými evropskými soubory a umělci a svá díla představil na četných festivalech a scénách nejen v Itálii. K jeho týmu patří Ramona Caia, spoluzakladatelka CANI choreographic research group, a Roberto Fassone s přesahy do různých druhů umění. Jeho originální dílo Some Choreographies
bylo vybráno mezi Aerowaves Twenty22.

 

ENG:

Take a journey through time and around the world in Jacopo Jenna´s production of Some Choreographies. In it, the performer Ramona conducts an incessant dialogue with a quick
sequence of videos that are a parade of all possible ways of human movement. The dancer mirrors what is happening on the screen and with her expression breathes life, a third dimension and new values and meanings into the existing 2D material. In the final connection with artist Robert Fassone´s original video images of landscapes and living organisms, she searches for the connection of man with the infinite universe.

 

Jacopo Jenna
is an Italian choreographer, performer and filmmaker who focuses on scenic creation, videos and installations. He studied sociology and later also a dance at Codarts University in Rotterdam. He participates in educational programs for different age groups and looks for new ways to look at performance art. He collaborated with various European ensembles and artists and presented his works at numerous festivals and stages not only in Italy. His team includes Ramona Caia, co-founder of the CANI choreographic research group, and Roberto Fassone, with a background in various arts. His original work Some Choreographies was selected for Aerowaves Twenty22.

Více informací

Režie, choreografie: Jacopo Jenna

Účinkující: Ramona Caia

Videoprojekce: Roberto Fassone

Původní zvuk: Francesco Casciaro

Osvětlení: Mattia Bagnoli

Kostýmy: Eva di Franco

Organizace: Luisa Zuffo

Produkce: KLm - Kinkaleri

Koprodukce: Centrale Fies

S podporou Azienda Speciale Palaexpo Mattatogi | Progetto PrendersiCura

Uvedení je realizováno ve spolupráci s festivalem TANEC PRAHA.

 

ENG:

Concept, direction and videochoreography: Jacopo Jenna

Collaboration and dance: Ramona Caia

Collaboration and video: Roberto Fassone

Original sound: Francesco Casciaro

Light design: Mattia Bagnoli

Costume design: Eva di Franco

Organization: Luisa Zuffo

Production: KLm – Kinkaleri

Co-production: Centrale Fies

With the support of Azienda Speciale Palaexpo Mattatoio | Progetto PrendersiCura

Další akce pořadatele

PAYGAP: live nahrávání nové epizody s názvem Ženy v umění - 17. dubna od 19:00, KUMST, Brno

_____tati - 21. dubna od 19:30, Bratislavská 181, Brno

Divadlo NUDE: Cukrová vata: Party Is Over - 18. dubna od 19:00, Divadlo Barka, Brno