Předprodej byl ukončen

Adrienn Hód, Martina Hajdyla, Soňa Ferienčíková: SOFT SPOT
DIVADLO / SHOW / VYSTOUPENÍ / Představení / Tanec / Umění

Adrienn Hód, Martina Hajdyla, Soňa Ferienčíková: SOFT SPOT

neděle 25.6.2023 od 19:30
Co.Labs, Brno

O akci

Soft Spot je experimentální fyzické představení, jež se zrodilo ze spolupráce oceňovavých slovenských tanečnic Martiny Hajdyly a Soni Ferienčíkové s renomovanou maďarskou choreografkou Adrienn Hód. Společně zkoumají relace mezi fyzickým tělem, osobností performera a přikládaným významem. Co z lidského těla, když se na něj podíváme, vlastně vnímáme? Co nám sdělují tvář, gesto, postavení a pohyb těla? Jak prostřednictvím těla komunikujeme s ostatními? Soft Spot si pohrává se znejasňováním vlastností, jež přisuzujeme člověku. Ptá se, co z nich nás skutečně dělá lidmi? Poohlíží se po jakémsi skrytém, “extrémně citlivém místě” uvnitř nás samotných.
Soft spot je divadelním rituálem, který zve diváky do prostoru, ve kterém není rozdíl mezi jevištěm a hledištěm. Světelné atmosféry spolu s hudební složkou vytrhnou diváky z reality a ponoří je do bezčasí, ve kterém se znejišťují obrysy veškeré přítomné reality.
Ohniskem Soft Spotu je vtahující kamufláž. Maska přeměňující člověka v jinou bytost. Rafinovaně poskládaný kostým, jenž skrývá, ale i znepokojujícím způsobem odhaluje. A především rejstřík nepředvídatelných pohybů mnoha kvalit, jež sjednocuje málo spolehlivý dojem, že přicházejí odjinud, neboť odmítají prozrazovat ženskost i totožnost obou tanečnic.

 

Adrienn Hód je choreografka sídlící v Budapešti. Od roku 2007 vede HODWORKS, mezinárodně uznávanou taneční skupinu zaměřenou na současný tanec. Ve svých dílech dekonstruuje struktury těla, pohybu, prostoru a hudby, aby je přestavěla překvapivými způsoby. Během práce ve studiu vytváří intimní situace ve kterých tanečníkům poskytuje prostor a důvěru, aby se otevřeli své tělesnosti, pocitům a emocím. Její metody jsou postavené na improvizaci, která se poté na jevišti projevuje v rámci struktury. Nebojí se pracovat na dosud neprobádaném území.


Soňa Ferienčíková je slovenská tanečnice, performerka, učitelka a zakladatelka taneční organizace BOD.Yngo. Své profesionální pohybové vzdělání začala studiem na Tanečné
konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislavě, pokračovala studiem v Praze (Akademie múzických umění), Antverpách (The Royal Conservatoire) a Salzburgu (Salzburg Experimental Academy of Dance). Soňa je také certifikovanou instruktorkou pilates (Steele Pilates, NYC). Kromě současného tance se věnuje experimentálnímu a dokumentárnímu divadlu a tanečním filmům. Její nejnovější sólo EVERYWHEN bylo nominováno na prestižní slovenskou divadelní cenu DOSKY 2018 a měla možnost s ním vystoupit po celé Evropě i Mexiku.


Martina Hajdyla je slovenská tanečnice a choreografka žijíci v Praze. Absolvovala Konzervatórium J. L. Bellu v Banské Bystrici a Akademii múzických umění v Praze. Je zakládající členkou taneční skupiny ME-SA. V roce 2015 vyhrála Tanečnici roku za svůj výkon v inscenaci SuperNaturals. Za své vystoupení v sólo projektu L - One of the Seven byla Martina nominována na prestižní českou cenu Thálie 2016.

 

Marcio Kerber Canabarro je tanečník, performer, tvůrce sídlící v Berlíně. Má bakalářský titul ze sociální komunikace na brazilské UNIJUI a magisterský ze studia performance na SEAD v Salzburgu. Kromě spolupráce s Adrienn Hód od roku 2011, spolupracuje také s tanečními a pohybovými umělci jako jsou Meg Stuart, Sara Shelton Mann, Keith Hennessy, Peter Pleyer, Mark Tompkins and Benoit Lachambre.

 

Ármin Szabó-Székely je dramaturg na volné noze. V roce 2012 absolvoval Univerzitu divadla a filmových umění (Színház- és Filmművészeti Egyetem) v Budapešti. Kromě spolupráce se společností HODWORKS od roku 2010 také pracuje pro nejrůznější státní a nezávislá divadla, ale i taneční skupiny v Maďarsku, ale také Štýrském Hradci, Stuttgartu, Brémách, Ljubljaně, Kaunasu či Torinu. Od roku 2016 působí jako přednášející na
Univerzitě divadla a filmových umění v Budapešti, kde taky získal roku 2021 doktorát.

 

Ábris Gryllus je hudebník a mediální umělec, který vystudoval na katedře médií na Univerzitě umění a designu Moholy-Nagyho v Budapešti, kde v současné době učí design a zvukový design už od roku 2015. Jeho hudební práce a spolupráce vydala hudební
vydavatelství jakou jsou Farbwechsel, Exiles and Total Black. Ke skupině HODWORKS se přidal v rámci představení Solos v roce 2017 jako hudební editor. Jako skladatel a hudební editor se podílel i na dalších představení od HODWORKS: Sunday, Mirage, Coexist and Amber.

 

ENG:

Soft Spot is an experimental physical performance born out of cooperation between dancers Martina Hajdyla, Soňa Ferienčíková and choreographer Adrienn Hód. Through improvisation and a research of the physical body, they explored the relationship between body, personality and meaning. What do we perceive when we look at the human body? What does the face, the gesture, the posture, the movement tell us? How do we communicate through the body with others? Soft Spot plays with the blurring of human qualities, asks what defines us as humans, and looks for a hidden, sensitive “soft spot” in ourselves.
Soft Spot is a theatrical liturgy. It invites the audience deeper into the space. It erases distinction between the stage and the auditorium. Lights and music are ripping the specktators off the mundane and plunging them into the timeless - they dissolve contours of present reality.
The focal point of Soft Spot is an immersive camouflage: a mask transforming what is human into a different kind of being; an elaborately assembled costume concealing yet also revealing in a disquieting way; and especially, a register of unpredictable body movements of plentiful qualities - movements which refuse to unveil or identify either of the two dancers. Movements carrying the touch of the other side.

 

Adrienn Hód is a Budapest-based choreographer, who has been leading the internationally acclaimed contemporary dance company HODWORKS since 2007. In her creations she deconstructs the framework of body, movement, space and music and rebuilds them in surprising ways. During studio work she creates intimate situations in which dancers are offered space and trust to open up their physicality, sensations and emotions. Hód’s method is based on improvisation that appears in structured frame on stage. She is not afraid of working on the unknown.

 

Soňa Ferienčíková is a Slovak dancer, performer, teacher and founder of dance organisation BOD.Yngo. She started her professional dance education at National Ballet School in Bratislava and continued with studies in Prague (Academy of Performing Arts), Antwerp (The Royal Conservatoire) and Salzburg (Salzburg Experimental Academy of Dance). Sona is also a certified Pilates instructor (Steele Pilates, NYC). Besides contemporary dance she is dedicated to experimental and documentary theater and dance film. Her latest solo EVERYWHEN was nominated for prestigious Slovak theater award
DOSKY 2018 and has been performed all over Europe and Mexico.

 

Martina Hajdyla is a Slovak dancer and choreographer based in Prague. She graduated from J.L. Bell Conservatory in Banská Bystrica as well as from the Academy of Performing Arts in Prague. She is a founding member of dance group ME-SA. In 2015 she was granted Dance of the Year Award for her performance in SuperNaturals. For the performance in the solo project L – One of the Seven was Martina Hajdyla Lacová nominated for prestigious czech Thálie Award 2016.

 

Marcio Kerber Canabarro is a Berlin-based dancer, performer, maker with B.A. in social Communication (UNIJUI – RS – BR) and a Performing Major (SEAD - Salzburg - AT). Besides working with the choreographer Adrienn Hód since 2011, he has been working with dance and movement artists such as Meg Stuart, Sara Shelton Mann, Keith Hennessy, Peter Pleyer, Mark Tompkins and Benoit Lachambre.

 

Ármin Szabó-Székely is a freelance dramaturge, graduated from the University of Theater and Film Arts in Budapest in 2012. Besides working with the HODWORKS company since 2010, he works at various state theaters, independent theaters and dance companies in Hungary, while also has worked in Graz, Stuttgart, Bremen, Ljubljana, Kaunas and Torino. Since 2016 he has been a lecturer at the University of Theater and Film in Budapest, where he obtained his doctorate in 2021.

 

Ábris Gryllus is a musician and media artist, graduated from the department of Media at the Moholy-Nagy University of Arts and Design, Budapest, where he has been teaching conceptual design and sound design since 2015. His musical works and collaborations were released by Farbwechsel, Exiles and Total Black. He joined HODWORKS during the creation of Solos as music editor in 2017. He also collaborated as composer and musical editor in Sunday, Mirage, Coexist and Amber.

Více informací

Choreografie: Adrienn Hód

Tvorba a interpretace: Martina Hajdyla, Soňa Ferienčíková

Hudební skladatel: Ábris Gryllus

Dramaturgie: Ármin Szabó-Székely

Pohybová spolupráce: Márcio Kerber Canabarro

Vizuální spolupráce: Mária Júdová

Kostýmy: Lucia Škandíková

Světelný design: Tomáš Morávek

Technická podpora: Daniel Kozlík

Produkce: Romana Packová

PR: Alice Krajčírová

Grafika: Yara Abu Aataya

Producenti: Lucia Šimášková / BOD.Yngo, Jiří Hajdyla/ ME-SA, György Ujvári-Pintér / HODWORKS

Koprodukce: Tanec Praha z.ú. / PONEC - divadlo pro tanec, Platforma pre súčasný tanec, Asociácia Bratislava v pohybe, OFF Foundation

Za podpory: Fond na podporu umenia, Mezinárodní visegrádský fond, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kultury ČR

Speciální poděkování:

Csaba Molnár, Adam Czirák, Dano Raček, Petr Soukup, Mia Majeríková, Maker Keveš, Márk D. Molnár, Soňa Kúdeľová, Viera Farbiaková, Petr Goro Horký, Jenda Niesit, Mariana Novotná, Michal Šimečka, Agi Ferienčíková, Tatiana Lacová, Karol Laco, Lenka Sedláčková, Aneta Jiroušková, Adéla Jiroušková.

Podpořeno s využitím veřejného grantu z Fondu na podporu umenia.

 

Uvedení je ralizováno ve spolupráci s festivalem TANEC PRAHA.

 

ENG:

Choreography: Adrienn Hód

Created and performed by: Martina Hajdyla, Soňa Ferienčíková

Music: Ábris Gryllus

Dramaturgy: Ármin Szabó-Székely

Movement cooperation: Márcio Kerber Canabarro

Visual cooperation: Mária Júdová

Costumes: Lucia Škandíková

Light design: Tomáš Morávek

Technical support: Daniel Kozlík

PR: Alice Krajčírová

Graphic design: Yara Abu Aataya

Production: Lucia Šimášková / BOD.Y ngo, Jiří Hajdyla/ ME-SA, GYÖRGY UJVÁRI-PINTÉR / HODWORKS

Co-production:

Tanec Praha z.ú. / PONEC - dance venue, Slovak Contemporary Dance Platform, Bratislava in Movement Association, OFF Foundation

Supported by: Slovak Arts Council, International Visegrad Fund, City Council Prague, Ministry of Culture of the Czech Republic, State Fund of Culture Czech Rep.

Special thanks to:

Csaba Molnár, Adam Czirák, Dano Raček, Petr Soukup, Mia Majeríková, Maker Keveš, Márk D. Molnár, Soňa Kúdeľová, Viera Farbiaková, Petr Goro Horký, Jenda Niesit, Mariana Novotná, Michal Šimečka, Agi Ferienčíková, Tatiana Lacová, Karol Laco, Lenka Sedláčková, Aneta Jiroušková, Adéla Jiroušková.

Supported using public funding by Slovak Arts Council.

Další akce pořadatele

_____tati - 19. května od 19:30, Bratislavská 181, Brno

_____tati - 1. června od 19:30, Bratislavská 181, Brno

_____tati - 2. června od 19:30, Bratislavská 181, Brno