Předprodej byl ukončen

Barokní ekumenická bohoslužba
SETKÁNÍ / MEETING / Jiné

Barokní ekumenická bohoslužba

neděle 27. srpna od 10:00
Kostel svaté Máří Magdaleny, Heřmanice

Koná se v rámci

O akci

Lukáš Vytlačil & sbor Jaromír: barokní ekumenická bohoslužba

Barokní církevní obřad pro všechny křesťanské církve v kostele Heřmanice

Ekumenická bohoslužba slova s klasickou katolickou liturgií: Úvod – Kyrie – Gloria – 3 biblická čtení podle příslušných perikop se zpívaným žalmem – homilie – Credo – přímluvy – závěr s požehnáním. Hudebně zazní liturgické zpěvy (Kyrie, Gloria), duchovní písně pro obecné neděle po Trojici a na varhany preludium a postludium.

Lukáš M. Vytlačil se věnuje historicky poučené interpretaci hudby jako hráč na barokní příčnou flétnu a zobcovou flétnu, dirigent a vokalista. Je kaplanem Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Pěvecký sbor Jaromír byl založen v říjnu roku 1856 v počtu 28 mužů, nadšených vlastenců, a jeho činnost trvá dodnes. Od roku 1878 se spojením s ženským sborem Jarmila stává Jaromír smíšeným pěveckým sborem. Bez přerušení sbor přežil malé i velké turbulence 20. století a je tak nejstarším sborem u nás.

Místo konání:

kostel svaté Máří Magdaleny, Heřmanice

Pořadatel