5Rytmů - Pobytová taneční dílna s Olivií O. Palmer (UK/IT)
RETREAT / POBYT / Tanec – Sólo

5Rytmů - Pobytová taneční dílna s Olivií O. Palmer (UK/IT)

4. – 7. července od 18:00
Centrum Živá voda, Kohoutov
Vstupenky
prodej do 3. července
do zdražení čtyři dny

O akci

5Rytmová pobytová taneční dílna pouze pro ženy v krásném prostředí přírody, v centru Živá voda v Kohoutově u Trutnova, s 5Rytmovou lektorkou Olivií Olla Palmer (UK/IT)

na úrovni 5Rhythms Waves/Heartbeat (5Rytmové Vlny/Tlukot srdce)

4.-7. července 2024

LOKALITA
Centrum Živá voda, Kohoutov 143, u Trutnova

Objevme hlubokou ženskou esenci uvnitř nás samotných uprostřed krásné přírody.
Naše divoká stránka, často potlačená staletími podmiňování, v sobě skrývá naši prvotní ženskou moudrost – nejautentičtější a nejinstinktivnější část nás samých.

Budeme ubytovány na krásném místě v přírodě, které nám pomůže uvolnit se do stavu vnímavosti, otevřenosti a naslouchání.
Sesterství a důvěra v sílu jednoty nás podpoří na naší léčivé cestě.

Znovu se propojíme s nejhlubším věděním našeho srdce.
Sdílení tohoto procesu a zkušeností s jinými ženami nám dá prostor k uzdravení, transformaci a nalezení vlastní síly.

Tanec, hluboké naslouchání, drobné rituály a písně k uctění našeho těla a jeho cyklů jsou možné způsoby, jak nechat Divokou ženu v nás vyjádřit se v celé své síle. Obzvláště pokud tak činíme ve společenství dalších žen.

Společně se rozpomeneme na sílu, která přichází s přijetím krásné plnosti našich emocí a naší divokosti.
Naše divoké JÁ má svobodného ducha a duši toužící objevovat nové obzory, žít život naplno, s křídly rozprostřenými, připravenými kdykoliv vzlétnout.

Tato dílna kombinuje vědomý pohyb, taneční meditace, dynamickou pohybovou praxi 5 Rytmů, psaní, vizualizace a sdílení a povede nás k přijetí naší vrozené intuice a k propojení se s naší prvotní moudrostí přebývající v našich tělech.

V bezpečném prostoru bez předsudků se naladíme na své srdce a tělo, abychom pocítily a strávily své vlastní emoce a emoce druhých. Budeme prozkoumávat propojení emocí a těla a jak emoce vyjádřit pomocí dechu, zvuku, a doteku.

Krásná okolní příroda i 5Rytmová praxe nám pomůže dostat se do vnímavého stavu otevřenosti a naslouchání, které nám umožní uchvácení i klid zároveň.

Odhalme cestu k životu s větší intenzitou a hlubším smyslem pro uvědomění.

 

Přidejte se a třeba i přiveďte sestru, kamarádku...

 

Olivia je certifikovaná lektorka na úrovni "Waves" i "Heartbeat" (Vlny a Tlukot srdce), mentorka, facilitátorka a tanečnice 5Rytmů© od Gabrielle Roth. Narodila se v Londýně a od roku 1986 je jejím domovem Itálie. Její život je zasvěcen studiu tance a v roce 2006 začala svou cestu s praxí 5Rytmů©. V roce 2014 získala certifikaci lektorky na úrovni Waves/Vlny. V roce 2022 získala certifikaci 5Rhythms na úrovni Heartbeat/Tlukot srdce, která pracuje s emocemi v pohybu. V Čechách bude vést dílnu již po čtvrté.
www.oliviaollapalmer.com / info@oliviaollapalmer.com

Pořadatelka: Ladka Rosíková (Teacher in Training)
Kontakt: ladka.rosikova@email.cz

INFORMACE
Dílna je vedena v angličtině s tlumočením do češtiny.

CENA ZA PROGRAM:
Early bird - zvýhodněná cena 4600Kč do konce května
(plus ubytování a výborná vegetariánská strava)
Plná cena od 1.6.2024 - 4900Kč

UBYTOVÁNÍ
- v krásném prostředí Krkonošského podhůří, v pokojích s vlastní koupelnou a toaletou (730Kč/noc), v meditárně nebo ve vlastním stanu (590Kč/noc)

STRAVOVÁNÍ:
Výborná vegetariánská kuchyně s kuchařem Jakubem Cígnerem (500Kč/den - snídaně, oběd, večeře)

REGISTRACE
https://docs.google.com/.../1oGwMuTYtImWux5Bp0D6.../viewform

TERMÍN KONÁNÍ:
Dílna začne večeří v 18h ve čtvrtek 4.července (registrace a ubytování cca od 16h) a skončí v neděli 7.července po obědě kolem 14h.

Ve středu 3.7. také v Praze proběhne otevřený 5Rytmový večer s Olivií. Link bude zveřejněn brzy.

 

< * * ENGLISH * * >

 Join us for an exploration of "Wild Mindfulness"!

A RESIDENTIAL WORKSHOP FOR WOMEN ONLY IN THE CZECH REPUBLIC with 5Rhythms teacher Olivia Olla Palmer (UK/IT)

5Rhythms Waves & Heartbeat level

4 - 7 July 2024

LOCATION: Ziva voda near Trutnov, Czech Republic

This workshop will be in English with translation into Czech.

We will stay at a venue in a beautiful place in nature which will help us move into a receptive state of openness and listening.

The aim is to bring healing through sisterhood and to place trust in the power of unity.

To rediscover your Wild Nature and restore your connection with others while bathing in the Spirit of true Sisterhood.
To reconnect with the deepest knowledge of our heart.

Sharing this process and experience with other women helps us find a place and time to heal, transform and empower ourselves.

Dance, deep listening, small rituals and songs to honour our body and its cycles are all valid ways to let the Wild Woman express herself in all her power. Especially if done together with other women.

Our wild side, often suppressed by centuries of conditioning, holds our primal feminine wisdom—the most authentic and instinctive part of ourselves. Together we can remember the power that comes with embracing the beautiful fullness of our feelings and of our own Wild nature.

Our wildness has a free spirit and a soul eager to discover new horizons, embracing life to the fullest, with wings widespread, ready to fly at any given moment.
We will use a blend of mindful movement and dance meditation through the 5Rhythms practice, writing, visualisation, and sharing to embrace our innate intuition, reconnecting with the raw wisdom dwelling in our bodies. In a safe and non-judgmental space to tune into our hearts and our bodies to feel and digest our own emotions and those of others. We will learn about the connection between emotions and the body and how to express emotions through breath, sound, movement, and touch.

Come alone or bring a sister, a friend...

Olivia is a certified teacher in both the "Waves" and "Heartbeat" levels, mentor, facilitator, and dancer of Gabrielle Roth's 5Rhythms©. Born in London, she has made Italy her home since 1986. Her life has been dedicated to the study of dance, and in 2006, she started her journey with the 5Rhythms practice. She received certification as a Waves level teacher in 2014. In 2022, she acquired the "Heartbeat" level certification of the 5Rhythms.
www.oliviaollapalmer.com / info@oliviaollapalmer.com
www.5rhythms.com

Producer: Ladka Rosíková (Teacher in Training)
Contact: ladka.rosikova@email.cz

INFORMATION
The workshop will be conducted in English with translation into Czech.

PRICE FOR THE PROGRAM:
Early bird - discounted price CZK 4600 - till 31.5.2024
(plus accommodation and excellent vegetarian food)
Full Price from 1st June - CZK 4900

ACCOMMODATION
In the beautiful surroundings of the Krkonoše/Giant Mountains foothills. Accommodation in rooms with private bathroom and toilet (CZK730/day), in the meditation room or in your own tent (CZK590/day)

CATERING:
Excellent vegetarian cuisine by chef Jakub Cígner (CZK500/day - breakfast, lunch, dinner)

REGISTRATION
https://docs.google.com/.../1oGwMuTYtImWux5Bp0D6.../viewform

TIME:
The workshop will start with dinner at 6 p.m. on Thursday, July 4 (registration and accommodation from around 4 p.m.) and will end on Sunday, July 7 after lunch around 2 p.m.

An open 5Rhythms evening with Olivia will also take place in Prague on Wednesday 3rd July. Link will be posted soon.

Vystupující

Olivia Olla Palmer (IT) – web / fb / insta

Více informací

O 5Rytmech:

5Rytmů je dynamická pohybová meditační praxe, filosofie i umění. Pohyb je tu lékem i metaforou sahající napříč všemi jazyky, kulturami a věkovými skupinami.

Mapou, po které se pohybujeme, nám jsou rytmy Plynutí, Staccata, Chaosu, Lyriky a Klidu. Systém byl vytvořen americkou tanečnicí, terapeutkou a šamankou Gabrielle Roth (1941-2012) a je praktikován desítkami tisíc lidí po celém světě.

5Rytmů nás učí, že život je energie v pohybu, osvobozuje nás od jakýchkoliv fixních představ o lidech, místech, předmětech či myšlenkách.

Ve vlastním pohybu můžeme vnímat a sledovat vzpomínky, hledat gesta a tvary, naladit se na instinkty a intuici. Zapojujeme dech, tělo, mysl i emoce. Svobodný pohyb nás vede zpět k moudrosti těla. Na konci každé plně prožité taneční vlny nacházíme pocit svobody a přítomnosti v daném okamžiku. 5Rytmů je meditace pohybem.

Může se to zdát jednoduché, ale je třeba praxe, odevzdání se a naslouchání svému vnitřnímu světu.

Kdekoli se praktikuje 5Rytmů, zrodí se komunita, která tančí, potí se, mění se, podporuje se a poskytuje bezpečný prostor pro každého z nás.

5Rytmů je tvořivost, propojení, společenství.

Pro více informací nahlédněte na naše webové stránky www.5rytmu.cz

https://www.5rytmu.cz/wildmindfulness-cz/

 

About 5Rhythms®:

Created by Gabrielle Roth and practiced by tens of thousands worldwide, 5Rhythms® is a philosophy, perspective, performance art and a dynamic movement practice rooted in the principle that if you put the psyche in motion it will heal itself. Movement is both the medicine and the metaphor, reaching across all languages, cultures and age groups to transform suffering into art, art into awareness, and awareness into action. Wherever the 5Rhythms are practiced, a community is born to dance, to sweat, to change, to support, and to provide a safe space for each of us to shatter the ego’s hold and awaken the juicy, unpredictable, fascinating, edge-walking, rock star part of ourselves that yearns to be free.

Creativity. Connection. Community.

www.5rhythms.com

https://www.5rytmu.cz/wildmindfulness-en/