Všechna data o akci máte kdykoliv k dispozici

Sledujte vývoj prodeje vstupenek
 • Mějte vždy perfektní přehled o průběžném prodeji vašich vstupenek.
 • Podrobné vyúčtování z každé akce uvidíte online v přehledných grafech.
 • Každý měsíc obdržíte automaticky shrnující report prodejů.
 • U každé akce uvidíte podrobné informace o všech vašich návštěvnících.
 • Spravujte a upravujte nákupy. V případě potřeby opětovně zasílejte zakoupené vstupenky nebo stornujte již prodané vstupenky.
 • Exportujte si data dle potřeby do dalších aplikací (vše v souladu s GDPR).

Extra služba

Poznejte své návštěvníky

Zpracujeme vám analýzu, ze které zjistíte:

 • Kdo jsou vaši návštěvníci.
 • Koho akce zajímají a kdo na ně přijde.
 • Odkud vaši hosté přijíždí.
 • Kde se o akci dozvěděli.
 • Který komunikační kanál nejlépe funguje.
 • Jak účinně fungují jednotlivé kampaně.

Získaná data využijete pro přesnější nastavení dalších kampaní nebo i jako podklad pro dotační tituly.