Všechna data o akci máte kdykoliv k dispozici

Sledujte vývoj prodeje
 • Mějte perfektní přehled o průběžném prodeji vstupenek.
 • Podrobné vyúčtování z každé akce uvidíte v přehledných grafech.
 • Každý měsíc obdržíte shrnující report prodejů.
 • U každé akce uvidíte podrobné informace o návštěvnících.
 • Spravujte a upravujte nákupy – v případě potřeby opětovně zasílejte zakoupené vstupenky nebo stornujte již prodané vstupenky.
 • Exportujte si data dle potřeby do dalších aplikací (vše v souladu s GDPR).

Extra služba

Poznejte své návštěvníky

Zpracujeme vám interaktivní analýzu, ve které zjistíte...

 • Kdo jsou vaši návštěvníci.
 • Koho vaše akce zajímají a kdo na ně nakonec přijde.
 • Odkud vaši hosté přijíždí
 • Kde se o akci dozví.
 • Který komunikační kanál nejlépe funguje.
 • Jak účinně fungují jednotlivé kampaně.

Získaná data využijete pro přesnější nastavení dalších kampaní nebo jako podklad pro dotační tituly.